הטבות מס לעסקים קטנים ובינוניים (SME) בארגנטינה

ממשלת ארגנטינה פרסמה את חוק מס' 27264 ואת תקנותיו במהלך השנים 2016-2017, הקובעות שורה של הטבות מס החלות על עסקים קטנים ובינוניים (SMEs) אשר מהוות תפקיד חשוב בכלכלה של ארגנטינה.

ראשית, החוק ממיין את החברות על פי גודל החברה וענף הפעילות –  מחברה בינונית  עד זעירים וקטנים בתחומי פעילות של בנייה, שירותים, מסחר, כרייה, תעשייה וחקלאות. החברות אשר עונות להגדרה של SME חייבות לעמוד בקריטריון כמותי אשר מתבסס על יחס בין מכירות שנתיות למגזר וקטגוריה. הטבות המס הניתנות להערכה על פי הקטגוריה שבה מסווגות חברות קטנות ובינוניות הן:

  • מס על חיובים וזיכויים בנקאיים – חברה אשר מסווגת כקטנה יכולה לשלם 100% ממס על חיובים וזיכויים בנקאיים על חשבון החזר מס המגיעה לה. במידה ומדובר בחברות בינוניות בענף ייצור, ניתן לשלם 50% של חבות המס כתשלום על חשבון החזר מס.
  • דחייה של תשלומי מע"מ – הטבה זו מכוונת לעסקים זעירים וקטנים ומאפשרת לשלם את המע"מ ביום העוקב למועד התשלום המקורי.
  • תשלום על חשבון החזר מס מהשקעות המניבות תשואה – גובה התשלום מהווה 10% משווי ההשקעות מניבות תשואה. חוק החזרי מס קובע את אופן חישוב גובה התשלום עבור הנכס המופחת, עבור מפעלים חקלאים ועוד. יחד עם זאת, לגובה התשלום יש מגבלות מסוימות. כך, למשל, הוא לא יכול להיות גבוה יותר מההכנסה המוגדרת. בנוסף, גובה המס מחושב כאחוז מהרווח הנקי של השנה בה בוצעו השקעות ושל השנה הקודמת ויעמוד על 2%, למעט ענפי תעשייה מסוימים בגודל קטן -בינוני אשר מוגבל ל- 3%.
  • זיכוי מס בענף השקעות בשוק ההון ותשתיות – מתייחס לאפשרות שניתנה לחברות קטנות ובינוניות לבקש זיכויי מס ערך מוסף אשר ניתן להמיר לאג"ח שאינן ניתנות להעברה אך כן ניתן להשתמש בו לתשלום מסים לאומיים, כולל מכס. המטרה של הטבה זו היא למנוע מחברות קטנות ובינוניות לצבור יתרות מע"מ אשר נוצרו בעקבות לזיכויי המס שמקורם בהשקעות בשוק ההון או תשתיות, אשר, אם עם הזמן, יכולה להוות בעיה פיננסית רצינית המעכבת את ההשקעה.

לשאלות נוספות בנושע מיסוי בארגנטינה, הקמת חברה בארגנטינה, השקעות בארגנטינה ומיסוי ישראל – ארגנטינה, אל תהססו וצרו קשר:tlv.office@auren.co.il