צ'ילה

 

225px-Flag_of_Chile.svg[1]

 

השטח הצ'יליאני נמצא בדרום מערב של דרום אמריקה ומשתרע על 4,200 קמ"ר, בנוסף לאנטארקטיקה הצ'יליאנית. צ'ילה גובלת עם פרו בצפון, בוליביה וארגנטינה במזרח, במערב עם האוקיינוס ​​השקט ובדרום עם הקוטב הדרומי. בצ'ילה מתגוררים כ-17 מיליון תושבים, בצפיפות של 20.4 תושבים קמ"ר. השפה הרשמית המדוברת ספרדית. המדינה מחולקת לשלושה רשויות: המחוקקת, המבצעת והרשות השופטת.

צ'ילה – מדינה של ניגודים, הן ביופי הטבעי שלה והן במבנה היצרני שלה. בחלק הצפוני מתרכזות רוב מחצבות של מינרלים, בעיקר נחושת. אזור הצפון עשיר במשאבי דיג והייצור של קמח דגים. דרום מתמחה בייצור של ענבים ופסקו, משקה מקומי טיפוסי. אזור המרכז הינו בתעשייה ושירותים של המדינה. בירת צ'ילה, סנטיאגו, ממוקמת במרכז. אזור הדרום מאופיין בניצול משאבי טבע והאנרגיה, כמו יערות, חקלאות, ייצור יין, גידול בעלי חיים, דייג, נפט, גז ומתנול.

כלכלה של צ'ילה מראה ביצועים טובים ביותר בין שאר מדינות אמריקה הלטינית בזכות הרפורמות כלכליות נרחבות בשלושה עשורים אחרונים.  המדינה נחשבת כמודל של יציבות כלכלית בעיני משקיעים זרים רבים. עם זאת, בהתחשב בעובדה שהיצוא מהווה כשליש מהתמ"ג של המדינה, כלכלה של צ'ילה תלויה במצב הכלכלי העולמי ,וזאת בגלל תנודות במחיר הנחושת בעולם בפרט. בשנת 2014, חלה האטה בצמיחה צמיחת התמ"ג אשר ירד במידה ניכרת (2%) בשל האטה בהשקעות במגזר הכרייה ובצריכה ביתית.

בהקשר של משבר כלכלי חמור, אילוצי תקציב גדלו בשנת 2014, אך היסודות הכלכליים של המדינה נשארו חזקים. רמות אינפלציה יציבות והמצב המקרו-כלכלי נותר יציב. בשנת 2015 ממשלה ממשיכה ביישום הרפורמה במערכת המס, שמטרתו להגדיל את הכנסת קופת המדינה ב-הביא 8.3 מיליארד בשנת 2018.

 

למידע נוסף

הקמת חברה בצ'ילה

 מיסוי בצ'ילה