ארה"ב

 

Flag_of_the_United_States.svg[1]

 

כלכלת ארצות הברית הינה הגדולה ביותר, המגוונת ביותר והמתקדמת ביותר בעולם. בעוד ארצות הברית מהווה רק כ -4 אחוזים מאוכלוסיית העולם, התמ"ג שלה מהווה 26 אחוזים מהתפוקה הכלכלית הכוללת של העולם. הכלכלה האמריקנית נהנית משוק חופשי, מערכת ארגונית חופשית כאשר התערבות ממשלתית הינה חלקית בתחומי בריאות, תחבורה וזכויות סוציאליות. החברות האמריקאיות הן בין הפוריות והתחרותיות ביותר בעולם.

למרות שארה"ב עומדת בפני אתגרים כלכליים לא פשוטים בזירה המקומית, הכלכלה האמריקנית עדיין הינה הגדולה והחשובה ביותר בעולם המייצגת כ -20% מהתוצרת העולמית וגדולה יותר מזו של סין. על פי קרן המטבע הבינלאומית, ארה"ב עומדת במקום השישי בתוצר לנפש (PPP), כאשר רק מדינות קטנות כמו נורבגיה וסינגפור עוקפות אותה. כ-80% מהתוצר הגולמי של ארה"ב מהווה ענף השירותים והטכנולוגיה. הכלכלה האמריקנית נשלטת על ידי ספקי שירותים בתחומי הטכנולוגיה, השירותים פיננסיים, שירותי בריאות והקמעונאות.

למרות שמגזר השירותים הוא המנוע העיקרי של הכלכלה, כ -15% מהתוצר מהווה תעשיה מסורתית. ארה"ב היא היצרנית השנייה בגודלה בעולם ומובילה בתעשיית כלי רכב, תעופה וחלל, מכונות, תקשורת וכימיקלים. בינתיים, חקלאות מהווה פחות מ -2% מהתפוקה. עם זאת, שטחים גדולים של קרקע חקלאית, טכנולוגיה חקלאית מתקדמת וסובסידיות ממשלתיות נדיבות הפכו את ארה"ב ליצואנית מזון ותוצרת חקלאית הגדולה ביותר בעולם.

מערכת המס הנהוגה בארצות הברית היא פרוגרסיבית, כלומר מערכת שבה שיעור המס הממוצע עולה עם הכנסת הפרטים .מהותה של מערכת המס הפרוגרסיבית, אגב הנהוגה גם בישראל, היא גידול בשיעור המס וגובה המס יחד עם גידול בהכנסה.

שיעורי מס החברות, כמו שיעורי מס הכנסה אישיים, הינם פרוגרסיביים ומחושבים על בסיס שולי. בניגוד למס הכנסה, מסי מכירות נוטים להיות די רגרסיבי. הסיבה לכך היא שמשקי הבית בעלי הכנסות נמוכות נוטים להוציא חלק גדול יותר מהכנסתם על פריטים החייבים במס ממשקי בית בעלי הכנסות גבוהות.

ארצות הברית חתומה על אמנות מס עם מספר מדינות זרות. תחת ההסכמים אלה, תושבים, שהם לא בהכרח אזרחים, של מדינות זרות חייבים במס בשיעור מופחת, או פטורים ממס הכנסה בארה"ב ממקורות בתוך ארצות הברית. שיעורי מס מופחתים ופטורים משתנים בין מדינה למדינה ומקורות של הכנסה.

 

למידע נוסף

אמנה למניעת כפל מס בין ארה"ב לישראל

"תיבת בחירה" או  "Check-the-box" האמריקאי לסיווג הישות.