השוואה בינלאומית בנושא מיסוי והטבות מס בענף הטכנולוגיה ומו"פ סוקרת מגמות והתפתחויות מס בינלאומיות.

שינוים רגולטוריים יחד עם תהליכי גלובליזציה, שינויים כלכליים ואופרציה עסקית מורכבת מחייבת התבוננות מעמיקה ומודעות לאתגרי מיסוי גלובלי. בידיעון זה תמצאו ריכוז של הטבות מס מיוחדות או הוראות שאמורות לעודד פיתוח טכנולוגיות ומו"פ ברחבי העולם.

למאמר הקש בקישור זה: