חוקי עידוד ותמריצים ממשלתיים

 

הענקת הטבות מס ותמריצים הנה פעילות מקובלת בקרב מדינות המעוניינות לעודד פעילות עסקית והשקעות בתחומן. ההטבות יכולות להתבטא במענקים, סבסוד, פטורים ונים, קבלת קרקעות בחינם והקלות מס. ההטבות מעוגנות בחוק ומפוקחות ע"י הרגולטור. בישראל קיימת מערכת עידוד השקעות מפותחת ומתן הטבות שונות למשקיעים, בעיקר זרים, עפ"י  החוק לעידוד השקעות הון והטבות ותמריצים הניתנים למפעלים ולחברות לפי חוק עידוד התעשייה. חברות ומשקיעים אשר מעוניינים לקבל את ההטבות, המענקים והתמריצים מחויבים לעמוד בקריטריונים ברורים.

כדי למקסם את ההטבות ותמריצי המס מומלץ לקבל ליווי וסיוע מקצועיים מול הגופים השונים כגון: המדען הראשי, מרכז ההשקעות וגופים נוספים. אנו מציעים ייעוץ וליווי לצורך עמידה בקריטריונים של מפעל מאושר וחברה מוטבת, קבלת הטבות מס משמעותיות ושיעורי מס מופחתים במסגרת חוק עידוד השקעות הון, סיוע בקבלת מענקים בתכניות השקעות ברכוש קבוע של מרכז ההשקעות, סיוע בקבלת מענקים בתכניות קליטת עובדים של מרכז ההשקעות, סיוע בקבלת מענקי מחקר ופיתוח בתכניות השונות של לשכת המדען הראשי וכן, ייעוץ וליווי מקצועי לצורך סיוע לקבלת הטבות מגורמים שונים (הפחתת פליטות גזי חממה, חוק האנג'לים, הקצאת קרקע בפטור ממכרז ועוד).

באנג'ל יועצים צוות יועצי מס, רו""ח ועו"ד בעלי ידע וניסיון במתן פתרונות מיסוי ותכנוני מס מקיפים בתחומי תמריצי המס והמענקים והם מספקים פתרונות לסוגיות מיסוי מורכבות וליווי וייצוג בפני רשויות המס.  השירותים שלנו כוללים בין היתר:

  • בחינת זכאות ראשונית ומקדמית למענקים והטבות למשקיעים מן הארץ ומחו"ל וליווי התהליך לקבלת המענק.
  • קבלת מענקי השקעה – הערכת זכאות החברות למענקי מרכז ההשקעות, גיבוש מסמכי הבקשה וכתיבת התכנית העסקית לצורך קבלת מירב ההטבות.
  • הטבות מס– בחינת זכאות החברות למסלולים המגוונים של הטבות המס ובדיקת עמידה בקריטריונים של רשות המיסים.
  • ליווי מפעלים בפנייה למרכז ההשקעות במסלולי המענקים לקבלת מעמד של "מפעל מאושר" כולל בחינת הקריטריונים, הגשת מסמכי הבקשה וליווי עד לקבלת האישור וההטבות. השירות כולל התמודדות עם סוגיות כגון: תכנון מבנה המפעלים, טיפול במפעלים קשורים, משיכת רווחים באופן מיטבי, הפחתת הון וכו'.
  • טיפול כולל ומקיף בסוגיות המס של מפעלים מוטבים, בדיקת עמידה בקריטריונים, בחינת מבנה המיסוי המיטבי ובדיקת כדאיות כלכלית בבחירת מסלולי התמרוץ השונים, פנייה לרשות המיסים בקבלת חוות דעת מקדמית (pre ruling) והחלטת המיסוי וליווי כולל של המפעל בתהליכי האישור השונים.
  • מענקי תעסוקה– בחירת מסלול מענקי התעסוקה המתאימים לחברה מתוך מגוון מסלולי התעסוקה המוצעים מטעם מרכז ההשקעות, מיפוי צרכים ובחינה אסטרטגית, בחינת הקריטריונים השונים וליווי בהגשת המסמכים.
  • מענקי מחקר ופיתוח – ליווי חברות העוסקות במחקר ופיתוח, או חברות עתירות ידע בקבלת הטבות ומענקים מהמדען הראשי ומקרנות שונות בארץ ובעולם. התהליך כולל בחינת עמידה בדרישות, הגשת הבקשה הצורה מיטבית עפ"י המסמכים הרשמיים (תוכנית עסקית, בניית אסטרטגיה ותקציב וכד') ליווי בוועדות השקעה עד לקבלת המענק.
  • ליווי חברות סטארט-אפ ישראליות חדשות בשלב הקמתן (seed) לקבלת מענקים מהמדען הראשי מקרנות דו-לאומיות וממסלולי תמיכה בינ"ל אחרים המאפשרים לחברות ישראליות לקבל תמיכה עבור תכניות מחקר ופיתוח משותפות עם חברות זרות. (התהליך כולל איתור שת"פ מתאים בעולם בסיוע הרשת הבינ"ל ANTEA סיוע בהגשת המסמכים וליווי פרונטאלי לפי הצורך מול השותפים הפוטנציאלים ומול נותן המענק).