פטור ממע"מ בפרויקטים של שדה התעופה בתמנע, האם זה שווה את זה ?!

'

בימים אלה מוקם נמל התעופה הבינלאומי בתמנע ע"ש אילן ואסף רמון.
מדובר בנמל תעופה בין-לאומי אשר יבנה בתמנע במרחק של כמה עשרות קילומטרים מהעיר אילת.
נמל התעופה עתיד להיות נמל התעופה השני בגודלו בישראל, אחרי נמל התעופה בן-גוריון.

בהתאם לחוק מע"מ במדינת ישראל, על עסקאות בישראל יש חבות מע"מ של 17%.
אך במקרים בהם חברה מגיעה לעסקה כחלק מפרויקט הקמת נמל התעופה, יכולה החברה ליהנות מפטור מע"מ עסקאות.

פטור זה יכול לחול על חברות ישראליות וכן על חברות זרות, במידה ועומדים בדרישות והוראות חוק מע"מ.

האם הפטור ממע"מ לעוסקים ולחברות הפועלות באזור אילת הוא דבר מועיל ? התשובה לשאלה זאת הינה מורכבת ודורשת עיון מעמיק לגבי פעילות החברה ולגבי העסקה הספציפית.

לקבלת הפטור יכולים להיות גם חסרונות, והחיסרון הראשון הברור מאוד הוא אי-היכולת לקזז מע"מ תשומות בגין ההוצאות הקשורות בפרויקט או בפעילות החברה בהתאם. אחד מאבני היסוד של קבלת הפטור ממע"מ לאזור אילת ולפרויקט תמנע בפרט, הינו שבתמורה החברה לא תקזז את המע"מ בגין הוצאותיה. בהתאם לכך, אנו מבינים כי פטור אינו תמיד דבר טוב.

אם לחברה הוצאות רבות לספקי משנה בישראל, אשר ידרשו את המע"מ בגין העסקה, אזי החברה לא תוכל לדרוש בחזרה את מע"מ התשומות אשר שילמה לספק.

במקרה כזה החברה מגדילה את הוצאותיה בצורה משמעותית, ללא יכולת לדרוש את מע"מ התשומות בחזרה, עקב בקשתה לפטור במ"מ עסקאות.

הפגיעה בכדאיות הכלכלית של העסקה עשויה להיות מהותית.

לכן אנו ממליצים על קבלת ייעוץ מס נקודתית וענייני בנושא, רגע לפני תחילת הפרויקט וחתימת ההסכם. רצוי לבנות את תנאי ההסכם, את מחיר העסקה, ולברר את חבות המס מצד המשלם והמקבל, וכדומה.

מומחי המס של אנג'ל את אנג'ל ישמחו להעשיר אתכם בידע והניסיון העשיר שלהם, בליווי עסקאות מורכבות, על מנת להגיע לחסכון מס מרבי. אנו ממליצים לכל החברות הישראליות והחברות הזרות הנכנסים לפעילות באזור אילת באופן קבוע או לפרויקט ספציפי, לקבל ייעוץ מהיר ונקודתית על מנת לפטור ולהיטיב את תוצאות העסקה.