רשות המיסים מחפשת אתכם, גם אתם קיבלתם מכתב מרשות המיסים, טופס 5329

122

בימים האחרונים שלחה רשות המיסים לאלפי אזרחים מכתב עם דרישה להגיש תוך כחודש ימים דוח הנקרא דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה, טופס 5329.

לפני שאתם ממלאים ומחזירים תשובה אוטומטית עם כל המידע הנדרש, רצוי לעצור לרגע ולבדוק את מצבכם. מומלץ לבחון מדוע שלחה אליכם רשות המיסים את הדרישה שבטופס 5329, וכן לבחון מה הדרך הנכונה והטובה ביותר עבורכם לדווח ולהסדיר את העברת המידע לרשות המיסים.

בשנתיים האחרונות שלחה רשות המיסים למעלה מ 120,000 מכתבים דומים עם הדרישה מהציבור לחשוף את הפרטים האישיים ולהצהיר על מקורות ההכנסה. בסבב הנוכחי נשלחו למעלה מ 14,000 מכתבים על ידי רשות המיסים, כשהנוסח והדרישות דומות לסבבים הקודמים.

מטרת רשות המיסים היא לאסוף מידע על ציבור האזרחים שאיננו מדווח באופן שנתי שוטף לרשות המיסים על הכנסותיו ועל המקורות הכספיים שלו. הדרישה שבטופס 5329 מופנית בעיקר לשכירים, לפנסיונרים, ולציבור שאיננו מדווח ואיננו בעל עסק, קרי לא מדווח במסגרת הדיווחים השנתיים ולא נמצא ברשת של רשות המיסים.

הדרישה לגילוי המידע נשלחה בעיקר לפי מספר פרמטרים נפוצים:

אזרחים המחזיקים מספר נכסי נדל"ן, למשל מעל 2 דירות מגורים, מתוך הנחה שהם מקבלים הכנסות משכר דירה ואינם מדווחים זאת לרשות המיסים.

אזרחים שנוסעים לעיתים דחופות לחו"ל, בהנחה שיתכן והם מיצרים הכנסה בחו"ל ולא מדווחים עליה בישראל, החל ממתן הרצאות ועד ניהול עסקים ענפים ומורכבים בחו"ל.

אנשים בעלי הון אחר ונכסים כגון סירות ורכבי יוקרה וכן בעלי הון המושקע באפיקי השקעות מגוונים.

בהתאם למידע שנמסר לרשות המיסים ע"י גורמים שונים, כגון דרך "המלשינון" ערוץ המאפשר לציבור לדווח על גורמים שאינם מדווחים כחוק לרשות המיסים, וכן גורמים בעלי אינטרס ועניין אחר.

עולים חדשים ותושבים חוזרים וותיקים שיש מידע או חשד לגביהם שהם בעלי הון ונכסים רבים בארץ ובחו"ל שטרם נכנסו לרשת המיסוי עקב הטבות מס שהם היו זכאים להם או שלא היו זכאים להם.

סביר להניח שיש לרשות המיסים קריטריונים נוספים לכך שהם פונים לציבור בדרישה לגילוי מידע.

וובכן מה ניתן לעשות ? ברוב המקרים אכן רצוי ומומלץ למלא את הדרישה לגילוי פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה.

במידה ואתם בעלי נכסים או מקורות הכנסה מגוונים רצוי להתייעץ על מנת למלא נכון את הטופס ולצורך בחינה מקדימה לגבי ההשפעות על חובת הדיווח ומערכת היחסים העתידית שלכם עם רשויות המס.

במידה וידוע לכם על נכסים ועל הכנסות ש"שכחתם" לדווח עליהם במהלך השנים האחרונות, אז רצוי ומומלץ להתייעץ מראש על מנת לבחון גישות נוספות לדיווח. החל מגילוי מרצון ועד הגשת דוחות מתקנים בגין השנים הקודמות. אומנם הליך הגילוי מרצון במבנה הנוכחי הסתיים לאחרונה, אולם עדיין עומדות בפני הציבור אפשרויות ומהלכים נוספים לחשיפה של המידע ולביצוע של מהלכים חוקיים ותקינים על מנת להגיע להסדרה מול רשויות המס.

מומחי המיסים שלנו עומדים לרשותכם על מנת לייעץ ולמצוא את המסלול הנכון עבורכם לדווח בצורה מיטבית המתאימה לכם.