שינוי מבנה חברות, קל יותר, מהיר יותר וגמיש יותר:

בתאריך 6/8/17 פרסמה רשות המסים תיקון 242 לפקודת מס הכנסה במסגרתו מתאפשר לחברות לבצע שינויי מבנה באופן קל יותר, מהיר יותר, ואפקטיבי מבעבר.

חברה ובעלי מניות המעוניינים לבצע שינוי מבנה חברות לצורך הגדלת הפעילות העסקית, הכנסת משקיעים, פיצול פעילויות וכדומה, יכולות החל מהיום לעשות זאת בצורה הרבה יותר אפקטיבית ומהירה, יחד עם מנגנון של דחיית אירוע מס בחברה ואצל בעלי המניות.

כחלק מהרחבת האפשרויות, החל מפרסום החוק, נוספו האפשרויות הבאות, בין היתר:

  • ניתן לבצע מספר שינויי מבנה בזה אחר זה מבלי לגרום להפרת התנאים לשינוי מבנה הראשון.
  • ניתן לבצע שינויי מבנה נוספים ולא בהכרח לקבל אישור מראש מרשות המסים.
  • צומצמו המגבלות החלות לעניין קיזוז הפסדים.
  • בוטלו התייחסויות לגבי חוק התיאומים וחוק עידוד התעשייה.
  • ניתן לבצע בין היתר תשלום במזומן מהחברה הקולטת לבעל המניות של חברה מעבירה במיזוג.
  • נקבעו הקלות בעניין יחסי גודל בין שווי השוק של החברות המתמזגות.
  • קוצרו תקופות המגבלות בעת מיזוג בדרך של החלפת מניות לפי סעיף 103כ.
  • נוספו הקלות לענין החזקה בזכויות בחברה הנעברת במיזוג באמצעות החלפת מניות באמצעות סעיף 103כ.

לשם ביצוע שינוי מבנה של חברה, ניתן לפנות למומחי המס שלנו לצורך קבלת חוות דעת או הליך פרה-רולינג מול מס הכנסה.

אנא צרו עימנו קשר בנושא