שירותי מיסוי ליחידים ופרטיים

אנג'ל את אנג'ל רו"ח מטפל במגוון רחב של בעלי שליטה, עצמאיים, שכירים ויחידים המעוניינים לקבל שירות אישי, דיסקרטי ומקצועי. אנו מתמחים במיסוי יחידים, או מיסוי פרט משמעותם התייחסות לסוגיות המס של האדם הפרטי, דהיינו הבנה של צורכי הלקוח והסביבה הקיומית והעסקית בה הוא פועל. אנו מעניקים שירותי מס כוללים החל מבניית אסטרטגיה מיסויית, דרך שירותי מס והנהלת חשבונות שוטפים ועד פתרונות מס בינלאומי מורכבים.

 

שירותי מס אסטרטגיים ומורכבים ליחידים ופרטיים

הטיפול במיסוי פרט מתבצע תוך שימת הדגש על בחינת הפן האישי של הנישום היחיד והוא כולל:

 • ליווי ותכנון של הקמת עסק תוך בחינת החלופות העסקיות והמיסוייות
 • ליווי שוטף בהכנה והגשת דוחות המס השנתיים לרשויות המס בישראל
 • הכנת הצהרות הון, חישוב הפרשי הון, מציאת המקורות והשימושים ומתן הסבר להפרשי הון
 • סיוע וליווי בעסקאות רכישה ומכירת מניות
 • והתדיינות בגין שומות עם רשויות המס
 • אישורים מרשויות המס, לרבות אישורים מראש (Pre-ruling)
 • בחינת היבטי ביטוח לאומי והחזר דמי ביטוח לאומי ששולם ביתר
 • ביצוע הליך גילוי מרצון
 • ייעוץ מס ביחס לפעילות באמצעות נאמנויות
 • בחינת היבטי המיסוי במועד הפקדה ו/או פרישה וטיפול בהשגת אישורים מקדמיים מנציבות מס הכנסה בגין הפקדות/משיכות חריגות לרבות קבלת קצבה עתידית.

שירותי מס בינלאומיים ליחידים ופרטיים

ליווי וייצוג יחידים בתהליכי מיסוי המתקיימים הן מול הרשויות בארץ והן מול רשויות המס במדינות שונות. כאשר מדובר באדם פרטי הפועל בשוק הגלובאלי יש לקבוע מקום תשלום המס. על מנת לקבוע מס ליחיד שנכסיו, הכנסותיו ורווחיו מוגדרים כבינ"ל יש צורך לבחון סוגיות, כגון: הגדרת התושבות, מקור ההכנסה (נכסים, הכנסה, דיבידנד, ריביות, רווחים ממכירת הנכס ועוד) ותנאי האמנה למניעת כפל מס עם ישראל.  אנו אוספים את המידע, מנתחים ונותנים מענה יעיל בסוגיות השונות:

 • תכנון ובניית אסטרטגית מיסוי בינ"ל
 • ייעוץ לגבי תושבות מס בישראל ובחו"ל
 • העתקת תושבות (Relocation) למדינה אחרת ובחינת משמעויות המס
 • גילוי מרצון על הכנסות, נכסים והרווחים בחו"ל לרשויות המס בישראל
 • הטבות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים
 • תכנון מס בצוואות וירושות שמקורן בחו"ל.

 

שירותי הנהלת חשבונות ליחידים ועצמאיים

בנוסף לשירות מס אסטרטגיים וייחודיים אנו מספקים שירותי הנהלת חשבונות –פעילות האיסוף, המיון והרישום של תיעוד הפעילויות מחייבת בה פעולות חשבונאיות של עסק חברה או עצמאי. הנהלת חשבונות תקינה נדרשת על פי חוק ועל פי פקודת מס הכנסה בהתאם להוראות ניהול פנקסי חשבונות  – הוראות המפרטות את אופן ורמת הדיווח שיש לספק בהתאם להגדרתו ולהיקף פעילותו. השירותים ניתנים ע"י משרד רו"ח אנג'ל (אסטרטגיה) וכוללים בין היתר הכנה והגשת דוחות חודשיים ושנתיים, הכנת תיק לביקורת, חישובי שכר והתאמות שוטפות.

אנג'ל את אנג'ל רו"ח ממליצים להתייעץ בכל סוגיות המס העולות בניהול הון, נכסים והתנהלות מול רשויות המס בארץ ובחו"ל, לתכנן את תשלומי המס העתידיים ולהיעזר במומחים שלנו בכל שאלה העולה בהתפתחות הפיננסית שלכם. אל תהססו וצרו קשר!