מגזר שלישי – מלכ"רים

 

בשנים האחרונות סקטור הפעילות הפילנתרופית, המקומי והבין-לאומי, תופס מקום נכבד בפעילות הכלכלית במשק. טיפול בהיבטי החשבונאות והמיסוי האופייניים לעמותות, חברות לתועלת הציבור, הקדשים ונאמנויות, אגודות ומלכ"רים נוספים דורש התייחסות מיוחדת, ניסיון מקצועי, וידע מעמיק.

"המגזר השלישי" הוא מגזר פעילות במשק הכולל את הארגונים הפועלים ללא כוונת רווח שאינם חלק ממוסדות המדינה והשלטון המקומי. מאפיין בולט של ארגוני המגזר השלישי הוא מעורבותם של מתנדבים בפעילותם, והתבססות חלק ניכר מתקציבם על תרומות ולעתים גם על תמיכה ממשלתית. במגזר השלישי, כמו כל תאגיד פורמאלי המוקם ופועל על־פי חוק, מתבקשת רגולציה ופיקוח פנימי וחיצוני.

"המגזר הרביעי" הוא מגזר פעילות במשק שהחל להתפתח בשנים האחרונות. במגזר זה פועלים ארגונים המנסים לשלב בין רווחיות לבין תמיכה בקהילה או בסביבה. דוגמה לכך היא ארגון המעסיק נכים או אוכלוסיית מצוקה, מתוך מטרה לשקמם בלי להזדקק לתרומות. הרעיון המרכזי העומד מאחורי ארגונים במגזר זה הוא כי בנוסף לשאיפה לצמיחה והצלחה כלכלית על המגזר העסקי להתחשב בהשפעות הסביבתיות, החברתיות והכלכליות של פעילותו. בישראל, ארגון שלא למטרות רווח המאוגד כעמותה כפוף לרשם העמותות, וארגון למטרות רווח כפוף לרשם החברות (חוק החברות). כיום מרבים הארגונים במגזר הרביעי רשומים כחברות ולא כעמותות. ניתן להניח כי בעתיד הקרוב תהיה חקיקה נפרדת ומוגדרת ל"מגזר הרביעי".

תחום נוסף שיש בו עיסוק הולך וגובר הוא תחום הקרנות הפילנתרופיות. קרן פילנתרופית היא ארגון שמורכב ממספר תורמים בעלי הון שתורמים את כספם לארגונים שלא למטרות רווח המשקפים את רוח הקרן. לרוב, מדינות מעודדת פעילות והקמת קרנות פילנתרופיות. עובדה זו מעמידה חברות וארגונים הומניטאריים בפני דילמות עסקיות וסוגיות כלכליות הייחודיות לסקטור וביניהן: גיוס תרומות, העברת השקעות חברתיות בין מדינות, דיווח לרשויות המס בחו"ל, קבלת הטבות מס, תמריצים, והקלות.

שירותי מיסוי

עריכת דוחות כספיים

שירותי ביקורת וראיית חשבון

ביקורת עומק של רשם העמותות

ייעוץ עיסקי וניהולי