פתרונות מיסוי מתקדמים

 

דברי מר שמגר, נשיא בית המשפט העליון (לשעבר), מהווים נר לרגלינו:

"…זכותם – ואף חובתם – של מומחים בענייני מיסים לתכנן עסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס. גבולות תכנון המס היא שאלה קלאסית ונצחית אשר נקבעת בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל עניין ועניין. אדם רשאי לנצל לטובתו כל הוראה שבדין, הפוטרת ממס או מקילה בו שהרי לשם כך היא נוצרה; והוא, כמובן, אינו מנסה לעוות במעשיו את כוונת המחוקק או לעשות מעשה כלשהו שלא כדין כדי להיכנס לתחומי פטור או הקלה, שלא נועדו לו".

 

תכנון אסטרטגי של הפעילות העסקית, ותכנון מס מושכל הכרחיים להצלחה של עסק ושיפור תזרים המזומנים שלו.

מתן פתרונות מיסוי מתקדמים לצורך חיסכון במס דורש מומחיות מיוחדת והבנה כוללת במערכת המיסוי בארץ ובעולם, ראייה אסטרטגית של דרישות רשויות המס השונות, ותכנון מראש של תשלומי המס בארץ ובעולם.

צוות AUREN בעל היכרות מעמיקה של מערכת המס והרגולציה וניסיון רב בטיפול בנושאים חשבונאיים של מועד ההכרה בהכנסות ובהוצאות והתאמתן לדוח על הרווח הכולל מתואם לצרכי מס הכנסה.

פתרונות המיסוי מיועדים למגוון לקוחות וביניהם: חברות בינלאומיות בעלות חברות-בת וסניפים ברחבי העולם, חברות הזנק (START-UP) וחברות תעשייתיות, חברות תשתית וחברות אנרגיה, עצמאים ויחידים, מוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"רים) וחברות לתועלת הציבור (חל"צים).

למידע נוסף אודות פתרונות מיסוי מתקדמים ראה:

מיסוי בינלאומי

מיסוי בישראל

קבלת החלטה מקדמית ("פרה-רולינג" Pre-Ruling) מרשות המיסים

גילוי מרצון

צוות רואי-החשבון ויועצי המס בפירמת AUREN  ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה, ולייעץ בנוגע לסוגיות המיסוי העולות בניהול עסקכם או סוגיות מיסוי אישיות בארץ ובעולם.