שירותי ביקורת

ביצוע ביקורת על דוחות כספיים הוא אחד מתפקידיו העיקריים של רואה-החשבון. במסגרת הביקורת רואה-חשבון מבקר את הדוחות הכספיים ומחווה את דעתו עליהם.
חברה חייבת למנות רואה-חשבון שיבקר את הדוחות הכספיים השנתיים שלה ויחווה את דעתו עליהם מכוח סעיף 154 לחוק החברות.
עמותה שמחזורה השנתי עולה על הסכום האמור בחוק העמותות חייבת למנות רואה-חשבון מבקר מכוח סעיף 19 לחוק העמותות.

AUREN נותנת שירותי ביקורת מגוונים, וביניהם:

• ביקורת ועריכת דוחות כספיים.
• ביקורת פנים בנושאים: סטטוטורים, כספיים ותפעוליים.
• ביקורת מערכות מידע.
• ביקורת חקירתית.
• ביקורת עומק מטעם גופים רגולטורים, לרבות: רשם העמותות ומשרדי ממשלה.

הפירמה נותנת שירותים נוספים בתחומים הבאים:

• מיסוי בינלאומי ואמנות למניעת כפל מס.
• מסים בישראל, לרבות: מס הכנסה, מס שבח מקרקעין, מס ערך מוסף וביטוח לאומי.
• ייעוץ מקצועי, פיננסי ומנהלי וייעוץ לארגון ושיטות.
• דיני עבודה בניהול משאבי אנוש.
• הצהרת הון והשוואת הון בין שנים.
• הנהלת חשבונות.
• משכורות וחשבות שכר.
• תמחיר, תקציב ותזרים מזומנים.
• הערכת שווי מניות ועסקים.
• בוררויות.
• הדרכה מקצועית.
• חוות-דעת לבתי-משפט בגין מחלוקות כספיות.

ניסיון עשיר וידע מקצועי של צוות הפירמה בתחומי הביקורת השונים, בשילוב כלים ניהוליים מתקדמים, מאפשרים תכנון וביצוע תהליכי ביקורת איכותיים וקפדניים בהתאם לרגולציה ולדרישות החוק. אנשי הצוות בפירמה מלווים לקוחות מכל המגזרים ומספקים שירות מקצועי, אמין ואיכותי.
צוות רואי-החשבון בפירמת AUREN ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה,
ולהעניק שירותי ביקורת מקצועיים ואיכותיים בישראל ובעולם.