שירותי ראיית חשבון

 

דוחות כספיים הם מצג מובנה של המצב הכספי ושל תוצאות הפעילויות של כל ישות, המטרה של דוחות כספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, תוצאות הפעילויות ותזרימי המזומנים של כל ישות. הדוחות הכספיים שימושיים לתחום רחב של משתמשים לצורך קבלת החלטות כלכליות, והם מראים גם את תוצאות ניהול המשאבים שהופקדו בידי ההנהלה.

AUREN נותנת שירותי עריכת דוחות כספיים על-פי כללי חשבונאות ודיווח מקובלים, וכן מעניקה שירותי ייעוץ וליווי חשבונאי שוטף משלב הרישומים בהנהלת החשבונות דרך הכנת מסמכים נוספים למס הכנסה, למס שבח מקרקעין, למע"מ ולביטוח לאומי, ועד שלב הגשת הדוחות הכספיים.

הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם ל: Israeli GAAP/IFRS for SMEs/ IFRS

צוות הפירמה בעל היכרות מעמיקה עם כללי החשבונאות והדיווח המקובלים ומשתתף בהדרכות מקצועיות באופן שוטף בהתאם לתקינה הבינלאומית, התקינה הישראלית והתקינה האמריקאית, על מנת לשמור על רמה מקצועית גבוהה.

שתי התקינות המקובלות הן תקן IFRS  International Financial Reporting Standard

ותקן Generally Accepted Accounting Principles GAAP

דוחות כספיים נוצרים כתוצאה מעיבוד של מספר גדול של עסקאות או של אירועים אחרים שמקובצים לקבוצות בהתאם למהותם או למאפיין הפעילות שלהם. השלב הסופי בתהליך ההקבצה והסיווג הוא ההצגה של נתונים תמציתיים ומסווגים בסעיפי הדוחות הכספיים.

שירותי עריכת דוחות כספיים מיועדים ל:

  • חברות.
  • סניפים של חברות בינלאומיות.
  • עצמאים.
  • מוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"רים).
  • חברות לתועלת הציבור (חל"צים).

צוות AUREN ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה,

ולהעניק שירותי ראיית-חשבון מקצועיים ואיכותיים בישראל ובעולם.