ביקורת חקירתית

 

ביקורת חקירתית (Investigative Auditing) היא התמחות ייחודית בביקורת חשבונאית העוסק באיתור, מניעה וכימות של הונאות, מעילות, ואי סדרים פיננסיים ותפעוליים. בביקורת חקירתית נעשה שימוש במתודולוגיות ושיטות חשבונאיות על מנת לבחון חשד לפעולות חריגות בחברה, דהיינו קיום חריגות כספיות, מעילות או שימושים לא חוקיים במשאבים ובהון.

תפקידו של המבקר החקירתי הוא בחינת התהליכים בארגון, עריכת סקר חשיפה להונאות ומעילות, אימות החשדות תוך הבחנה האם מדובר בטעות או הונאה, ניתוח שיטות הונאה ודרכי ביצוע ההונאה, כימות הנזק שנגרם לארגון כתוצאה מההונאה, בחינת תהליכים בארגון לשם מניעה של טעויות והונאות תוך כדי הטמעת מנגנוני בקרה והגשת חוות דעת המתבססת על ממצאי החקירה. ביקורת חקירתית מיועדת לגופים עסקיים, רשויות מקומיות, גופים ממשלתיים ומוניציפאליים ומהווה לעיתים בסיס לחקירה משטרתית ובהליכים משפטיים.

המשרד מספק שירותי ביקורת חקירתית הכוללים בין היתר:

  • בחינת התהליכים הפיננסיים והתפעוליים בארגון
  • עריכת סקרי חשיפה למעילות והונאות
  • מתן חוות דעת מומחה
  • הטמעת מנגנונים של בקרה ואכיפה
  • עריכת חקירות כלכליות וחשבונאיות
  • עריכה ויישום תכנית למניעת הונאות (Anti-fraud Plan)‏
  • בדיקות מיוחדות לאמינותן של מערכות מידע ואבטחת מידע
  • ביצוע מבדקים לבחינת תפקוד מערך בקרה פנימית וזיהוי פרצות
  • בדיקת נאותות חשבונאית ומיסויית לצורך חשיפת סיכונים במיזוגים ורכישות, השקעות ופעילות עסקית כוללת.