גילוי מרצון בישראל וגילוי מרצון במדינות אחרות

כאשר אדם העלים הכנסות או לא דיווח על ההון שלו בישראל וגם במדינה נוספת, האתגר של החשיפה הוא כפול. והרצון לפתוח דף חדש בשתי המדינות מצריך תאום בביצוע הליכי הגילוי מרצון במקביל.

נהלי הגילוי מרצון האחרונים שהיו מקובלים בישראל, כללו נוהל גילוי מרצון אנונימי. נוהל דומה יש גם בחלק ממדינות המערב שרוצות לעודד את האזרחים  לפנות ולחשוף או להסדיר את הכספים הלא מדווחים שלהם. בכל מקרה גם אם אין נוהל גילוי מרצון אנונימי, ישנם מספר דרכים נוספות לפנות לרשויות המס במדינות השונות על מנת להסדיר את העלמת המס ולפתוח דף חדש.

מומחי המס שלנו, צברו בשנים האחרונות ידע וניסיון רב בביצוע תהליכים צולבים של גילוי מרצון ביותר ממדינה אחת. המרכיב העיקרי להצלחה של חשיפה במקביל מול שתי רשויות מס, מבוסס על תאום מלא של מועדי החשיפה וההתקדמות בתהליך מול כל רשות מיסים.

לצורך ביצוע מוצלח של גילוי מרצון רב-מדיני, יש להכין את כל עבודת התשתית בצורה מפורטת ומדויקת כבר מראש, לפני ביצוע הפניה. עבודת ההכנה כוללת את כל חישובי המס לשנים הנדונות בשתי המדינות. כולל חישובי מיסים, קנסות, ריבית והצמדה, והכי חשוב שכלול השפעת המיסוי הצולבת בשתי המדינות. במסגרת הגילוי מרצון וחישובי המס, אנו נעזרים בטכניקות של זיכוי מס המבוסס על האמנות למניעת כפל מס, על מנת לכלול אותם בתוך החישובים של הגילוי מרצון. אומנם בחלק מהמקרים רשויות המס לא חייבות להתחשב בזיכויים שלפי האמנות למניעת כפל מס, וזאת בעיקר כאשר מדובר באזרח עבריין שהעלים הכנסות. אולם לפי ניסיוננו, ברוב המקרים אנו מצליחים לשכנע ולכלול זיכויים אלו ולהימנע מכפל מס בין המדינות גם במסגרת גילוי מרצון.

לעיתים קרובות אנו מסיעים ללקוחות שרוצים לבצע גילוי מרצון רק במדינה אחת ובוחרים שלא לחשוף את נכסיהם למדינה אחרת. או במקרים שההון וההכנסות כבר מדווחים במדינה אחת ועדיין לא מדווחים במדינה אחרת.

סיטואציות אלו נפוצות בעיקר אצל עולים חדשים, ותושבים חוזרים וותיקים או אזרחים שמתכננים להגר ממדינה אחת לשנייה. ברוב המקרים אנשים אלו מוטרדים מהאמנות החדשות לשיתוף במידע שישראל חתמה אליהם. למשל במקרים שבהם יש לאדם נכסים והון בישראל, שמדווחים רק לרשויות המס בישראל. אולם התושבות של האדם היא במדינה אחרת כגון צרפת, אנגליה, גרמניה וכו, ובמדינות אלו שם האדם חייב במס הוא מעולם לא הצהיר על הנכסים וההכנסות שנובעים לו מהם בישראל.

לצורך פתרון החשיפה, אנו ממליצים לבצע תכנון קפדני מראש על מנת לוודא ככל האפשר כי הליך גילוי מרצון אכן יעזור וימנע חשיפה פלילית. או לחליפין לנקות אמצעים אחרים על מנת להכשיר את ההון הלא מדווח בצורה חוקית ובהסכמה מול רשויות המס האלו של המדינות הזרות.

כמובן שמצב הפוך גם הוא יכול להתקיים, כאשר הנכסים מדווחים במדינות החוץ השונות אולם טרם דווחו במדינת ישראל. לצורך כך ניתן להיעזר בהליכי הגילוי מרצון שמציע רשות המיסים לפי הוראות השעה, וגם אז יש לבחון פתרונות חליפיים על מנת להגיע לתוצאה מיטבית.

אנו ממליצים להתייעץ מראש עם המשפטנים, החשבונאיים ויועצי המס שלנו על מנת לקבוע מדיניות וליישם אותה בהקדם האפשרי. רצוי לפנות לגילוי מרצון לרשויות המס, לפני שהם יפנו אליכם!