גילוי מרצון 2017 אפשר גם בלי נוהל

אזרחים רבים עשו גילוי מרצון בשנת 2017 גם בלי נוהל מיוחד, והצליחו להכשיר כסף רב בברכת רשויות המס ובהסכמתם.

גילוי מרצון אנונימי במסלול מיוחד של הוראות השעה שהסתיימו בתחילת 2017, סייעו לאזרח להימנע מהחשיפה לעברה פלילית. יחד עם זאת גם בשנת 2017 במקרים רבים שפנו למומחי המיסים שלנו, בבקשה לבצע הליך של הסדרת הון והכנסות שלא דווחו, מצאנו את הדרך והפתרון המתאמים על מנת להכשיר ולהכניס אזרחים אלו תחת כנפי החוק.

אומנם ההטבה העיקרית והמשמעותית של הליך הגילוי מרצון האנונימי הקודם הייתה היכולת לא לחשוף את שם האזרח בפני הרשויות אלה רק לאחר סגירת כל הליך הגילוי וחתימת מסמכים מחייבים מצד הרשויות להסדר שומת המס שנקבע.

יחד עם זאת אנו מצאנו מספר רב של מקרים בהן ניתן לפעול בדרכים חליפיות מתאימות לטובת חשיפה והסדרה  של ההון וההכנסות הלא מדווחות, וזאת תוך צמצום בהבנות עם רשות המיסים לגבי החשיפה לעניין העבירה הפלילית.

בשבועות הקרובים רשות המיסים צפויה להכריז על הליך ונוהל גילוי מרצון חדש שמכוון בעיקרו לשנת 2018. אולם גם לאחר פרסום הקריטריונים החדשים יתכן שבחלק ניכר מהמקרים אנו נמליץ לפעול בדרכים חליפיות על מנת לצמצם את החשיפה ועל מנת לפעול באפקטיביות גבוהה יותר.

מומחי המיסים שלנו נתקלו במספר רחב של מקרים שבהן ניתן לפתור את העלמת ההכנסות, זאת מבלי לעבור את כל התהליך הרגיל של גילוי מרצון.

אחת מהשיטות הנפוצות לטיפול מוצלח הוא להגיע להבנות מול רשות המיסים גם בלי הליך של גילוי מרצון וזה על ידי הכנת דוחות מתקנים למספר שנים בודדות ופניה מרוכזת לפקיד השומה המקומי לצורך הסדרת הנושא הכספי. אמנם טיפול שכזה איננו חסין מפני הגשת תביעה פלילית, אולם עד היום בכל המקרים הרבים שטיפלנו בצורה זאת, לא פעלה רשות המיסים לתבוע בתביעה פלילית את הנישומים שחשפו והגיעו להסדרת המיסוי.

במקרים רבים גם כאשר יש נוהל גילוי מרצון כמו זה שהסתיים בתחילת 2017 או נוהל הגילוי מרצון הצפוי ל 2018 המעניק הקלות למעלימים, הרי שלא בכל המקרים פניה לנוהל מאושרת על ידי רשות המיסים. ברוב המקרים שהפניה לנוהל איננה מאושרת, נובע הסירוב של רשות המיסים מתוך אי עמידה בקריטריונים הבסיסיים של נוהל הגילוי מרצון. במצב זה עדיף לשקול הימנעות מהגשת הבקשה אלא פעולה בדרכים אלטרנטיביות כפי שביצענו במגוון מקרים שונים בשנים האחרונות.

מומחי המס שלנו הינם משפטנים, חשבונאיים ויועצי מס בעלי ניסיון רב ומגוון המאפשר להם להעריך מראש את הסיכויים של הבקשה להתקבל בנוהל הגילוי מרצון בהתאם להוראות השעה. או לחליפין להמליץ על פתרון חליפי איכותי שיכול להביא תוצאות מיטביות.