העברת כספים לחו"ל במהירות ואפקטיביות

החל מהיום רשות המיסים משיקה מסלול ירוק חדש, במסגרתו קל יותר ומהיר יותר לבצע העברות באמצעות תאגיד בנקאי במקרים של תשלומים בחו"ל לצרכי רכישת נדל"ן, השקעות בנכסים מוחשיים אחרים, השקעה במניות חברה, מתן הלוואה בחו"ל לתושב חוץ וכדומה.
אם בעבר היה צורך להגיע פיזית למס הכנסה לצורך קבלת אישור מיוחד של מס הכנסה לצרכי העברה ללא ניכוי מס במקור, הרי שהחל מהיום רשות המיסים מאפשרת לבצע פעולות כאלה באמצעות טופס הצהרה שממלאים בבנק או באופן מקוון אינטרנטית.

חשוב לזכור כי לאחר ביצוע פעולות שכאלה, רובן ככולן במרוצת הזמן ייצרו לנו הכנסות, אשר אנו כתושבי ישראל מחויבים בדיווח ותשלום מס, על כלל נכסינו ורכושנו הכלל עולמי.

כפירמה בינלאומית, אנו מתמחים במיסוי בינלאומי, ביצוע עסקאות בין מדינות ודיווח כחוק לרשויות המס בישראל ובחו"ל.

לפרטים נוספים צרו עימנו קשר