חוזרים מקצועיים חדשים בנושא מחירי העברה:

 

מחירי העברה הינם מחירים ותנאים הנוגעים לעסקאות הנעשות בין צדדים אשר ביניהם מתקיימים יחסים מיוחדים (צדדים קשורים), כגון: בעלי מניות זהות או קונצרן חברות משותף.

עסקאות הנעשות בין צדדים שאינם קשורים עסקאות אלו  על פי רוב ישקפו את תנאי השוק מעצם שונות האינטרסים בין הצדדים.

עסקאות בין צדדים קשורים האינטרסים המשותפים עשויים להוביל לעסקה שאיננה משקפת שווי שוק.

בישראל ובעולם נקבעו תקנות וחוקים על-מנת שעסקאות המתקיימות בין צדדים קשורים יהיו על-פי שווי שוק וזאת על אף היחסים המיוחדים ביניהם. עסקאות אלו צריכות להיות מגובות במסמכים המציגים נתונים כלכליים של מחירי העברה, אשר יוכיחו כי העסקאות אכן נעשות לפי שווי שוק כמקובל בעולם.

 

לעיון בחוזרים:

חוזר מס הכנסה 11/2018

חוזר מס הכנסה 12/2018

 

צוות המומחים שלנו ישמח לעמוד לרשותכם, לייעץ לכם ולתת לכם מידע נוסף בנוגע לנושא מחירי העברה.