חוק צמצום המזומנים עומד להיכנס לתוקפו בתחילת השנה האזרחית המתקרבת

חוק צמצום המזומנים עומד להיכנס לתוקפו בתחילת השנה האזרחית המתקרבת

חוק צמצום השימוש במזומנים 2018, צפוי להיכנס לתוקפו ב 1.1.19.

ראשות המיסים הוציאה חוזר מקיף בנושא.

לחוזר ראשות המיסים- לחץ כאן