טיפול באירועי משבר מול מס הכנסה

מעבר לטיפול השוטף של הגשת דוחות לרשויות המס, מידע עסקי ותכנון מס מסורתי אנו מתמחים בטיפול באירוע משבר מול רשויות המס כאשר הכוונה היא לביקורת פתע של מס הכנסה, ביקורת שנתית וחקירות של הרשויות.

ביקורת פתע – כל בעל עסק מכיר מניסיון האישי או ניסיון אחרים את המקרים שבהם נציגי מס הכנסה ומע"מ דופקים על הדלת ומבקשים מהנישום לפתוח את כל הספרים, קופה רושמת וקלסרים על מנת לבדוק את טיב ניהול הפנקסים במהלך שנת המס ורישום התקבולים. מרבית הליקויים המתגלים בביקורת של רשות המיסים הינן טכניות, אי רישום תקבולים ומקרים מעטים של אי ניהול ספרים ואי ניהול סרט קופה רושמת.

ביקורת שנתית – בעקבות הגשת דוחות השנתיים רשויות המס רשאיות להזמין ואכן מזמינות את בעל עסק ורואה חשבון שלו לתהליך של דיון וביקורת כעבור מספר חודשים ואפילו שנים (עד 4 שנים). במידה והתשתית העבודה השוטפת לא מסודרת מספיק, קיים סיכוי גדול לא לעבור את הביקורת של מס הכנסה. כל עסק במוקדם ובמאוחר נחשף לביקורת שנתית אשר עלולה להביא לכנסות אם לא מתכוננים אליה כראוי.

חקירות של רשויות המס – בכלי עסקים נחשפים לביקורת חקירתית של רשות המיסים אם פקידי הרשות מזהים כי יש בעיות בעסק כתוצאה מרשלנות או חוסר סדר בדיווחים השוטפים. חוקרי חטיבת מודיעין וחקירות ברשות המיסים פושטים על בתי עסק אשר אספו עליהם מודיעין מקדמי ויש חשד לביצוע העברת מס פליליות. היחידה משתפת פעולה עם משטרת ישראל, רשות לניירות ערך, רשות לאיסור הלבנת הון ועוד. המקבילה לביקורת חקירתית שנובעת ממספר קריטריונים, כגון הלשנה, בעלות על מספר נכסים (דירות), יציאות וכניסות תקופות לארץ.

צוות מקצועי של אנג'ל את אנג'ל רואי חשבון פועלים לפי אסטרטגיה מובנית מול רשויות המס, כאשר אנו דואגים לתכנון מס יצירתי מראש על מנת להימנע ממצבי משבר מול רשויות המס.