מחירי העברה

אנג'ל את אנג'ל רו"ח מציע שירותי בתחום מחירי העברה ופתרונות מס לעסקות בינלאומיות בין צדדים קשורים. המומחיות שלנו במיסוי ישראלי והבינלאומי מאפשרת לנו לספק שירות מקצועי ומיומן ללקוחותינו.

קביעת מחיר העסקה גבוה יחסית לשוק בין חברות שהגיעו למסקנה שזהו המחיר ההוגן עבור העסקה בין חברות קשורות אינו בלתי חוקי במהותו. תמחור יתר או חסר הנתפס כמניפולציית מחירי העברה בין צדדים הקשורים ישפיעו על גובה המס שיש על החברות לשלם ולכן הינו בניגוד לחוק ותקנות ישראליות ובינלאומיות. בישראל תמחור יתר נחשב כתכנון מס לא לגיטימי או אפילו תכנון "מס אגרסיבי" בעיני מס הכנסה. ארה"ב לאחרונה הגבירה אכיפה בנושא מחירי העברה עקב ריבוי חברות בינלאומיות להן סניפים, חברות אם ובנות ברחבי העולם. מדינות אירופה שונות הינן מעין מקלטי מס ידועות השואפות לפתח את הכלכלה שלהם ובכך פותרות חברות זרות ממרבית המס או אפילו כולו. הערכה היא כי כ -60% מהסחר הבינלאומי קורה בתוך, ולא בין, חברות רב לאומיות: כלומר, מעבר לגבולות לאומיים, אבל באותה הקבוצה של חברות.

תקנות מס הכנסה בקשר לקביעת תנאי השוק קובעות תנאים לביצוע עסקה בין החברות הקשורות. מס הכנסה דורש תיעוד נאות של מחירי העברה בעת הגשת דוח המס השנתי, הגשת טופס נספח לדוח השנתי שבו קיימת התייחסות לזהותם של הצדדים הקשורים, פירוט אודות העסקה, מחירי העסקה והצהרה של הצדדים כי העסקה נעשתה במחירי השוק.

אנג'ל את אנג'ל רו"ח ממליצים לפנות למומחים לא רק לאחר ביצוע העסקה בין החברות הקשורות וכאשר מס הכנסה מביעה עניין בעסקה אלא אף לפני ביצוע העסקה ולהיכנס להליך של החלטה מקדמית לגבי מחיר העסקה, או במילים אחרות, הליך הפרה-רולינג. תוך כדי הליך הפרה-רולינג לצורך קביעת מחירי העברה אנו נבצע מחקר "Study" שוק פיננסי לצרכי מס הכנסה לגבי חיוב חשבונות מסוימים או העסקה כולה ונכין את שני הצדדים לביצוע העסקה במחירים הוגנים ביחס לשוק, תוך כדי תיעוד נאות והימנעות מהסתבכות מיותרת עם רשויות המס.