מסחר אלקטרוני ומסחר באינטרנט, מאמר השוואתי בין מדינות בעולם בנושא מע"מ.

antea-usrael 2017

אנג'ל את אנג'ל רו"ח חברים בפירמה בין-לאומית ANTEA, פירמה של משרדי רו"ח ומומחי מסוי בעולם, מעל מאתיים סניפים ביותר מחמישים מדינות.

אנחנו הנציגים הבלעדיים של הפירמה בישראל.

 

זהו מאמר השוואתי בין-לאומי, המציג פתרונות בסוגיות מע"מ בנושא מסחר אלקטרוני ומסחר באינטרנט.

את החלק על מדינת ישראל ניתן למצוא בעמוד 22.

 

לסוגיות נוספות, נשמח לעמוד לצידכם.

קישור למאמר