משכורת לעובד ישראלי, שעובד בחו"ל – תכנון מס מקדים

חברות ישראליות רבות שולחות את עובדיהם לעבוד בחו"ל לפרק זמן מסוים. בחלק מהמקרים החברה הישראלית מסכמת תנאי העסקה עם העובד, במסגרתו מוסכם כי החברה הישראלית תמשיך לשלם לעובד את השכר דרך החברה בישראל, למרות שהעובד עצמו מועסק בשטחי מדינה אחרת.

החוק המקומי בישראל מתייחס למקרה מיוחד זה במסגרתו עובד ישראלי מועסק על ידי חברה ישראלית, ומבצע את עבודתו פיזית במדינה אחרת, ולכן נקבעו חוקים ספציפיים בפקודת מס הכנסה בישראל.

גם באמנות למיסוי בינלאומי עליהם חתומה ישראל, יש הנחיות ספציפיות למקרים כאלה, ובמקרים בהם לישראל אין אמנה למניעת כפל מס עם המדינה אליה העובד נוסעת המקרה הופך למורכב עוד יותר, שכן מדובר בעובד שמשלם מס בשתי מדינות.

במסגרת החוק המקומי נקבעו מדרגות מס מיוחדות לחישוב המס, השונות לגמרי ממדרגות מס לעובד ישראלי המועסק בישראל, ונקבעו הוראות ספציפיות לעניין נקודות הזיכוי להן זכאי העובד. החוק המקומי קובע בין היתר כי העובד זכאי להטבות המעניקות הקלות במס כגון דיור, אש"ל, החזר הוצאות טיסה, החזר הוצאות ביטוח רפואי וכדומה.

כאמור לעיל, המקרה הייחודי גורם לחבות מס לעובד גם במדינת ישראל וגם מחוץ לישראל בה העובד מועסק, ועל כן החוק המקומי מתייחס לסיטואציה מורכבת זו, ומעניק במקרים מסוימים זיכוי ממס בגין מיסים ששולמו בחו"ל במידה ומדובר במדינה עמה ישראל חתומה על אמנה למניעת כפל מס.

במקרים בהם ישראל לא חתומה על אמנה למניעת כפל מס, המקרה מורכב עוד יותר, ומצריך תכנון מס נוסף, בכדי לבחון כיצד העובד לא משלם מיסים גבוהים מדי, בהתאם לחוק בישראל ובחו"ל.

היום, יותר מתמיד, מומלץ להתייעץ עם מומחה למיסוי בטרם יציאה לעבודה בחו"ל.

לפרטים נוספים, אל תהססו וצרו קשר: tlv.office@auren.co.il