נוהל גילוי מרצון 2018, לתושבי ישראל שלא דיווח על הכנסות ונכסים בחו"ל.

 

ביום 12 בדצמבר 2017 פרסמה רשות המסים הוראת שעה על בקשות לגילוי מרצון שתוקפה עד ליום 31 בדצמבר 2019 למעט בקשות ב"מסלול האנונימי" (יפורט להלן) אשר תוקפה עד ליום 31 בדצמבר 2018.

רקע כללי

החל משנת 2003 ואילך, חלה בישראל חובת מיסוי פרסונאלית. כלומר, אדם תושב ישראל חייב לדווח בישראל על כל הכנסותיו ונכסיו בכל העולם, בין אם מדובר בחשבונות בנק, כספי ירושה, נכסי נדל"ן וכדומה.

חובת הדיווח חלה כאמור על כל אדם תושב ישראל, גם שכירים או פנסיונרים שמעולם לא הגישו דוח שנתי בישראל. המפר חובת דיווח כאמור, ביצע עבירות מס פליליות שעונשן מאסר בפועל, תשלום מס, ריבית קנסות וכופר בסכומי עתק.

היתרון של נוהל גילוי מרצון

רשות המסים מעוניינת לעודד נישומים, עוסקים, יחידים, ומייצגים שעברו עבירות על חוקי המסים כאמור לעיל, לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת. ולכן רשות המסים, בתאום עם פרקליטות המדינה, מוכנה להתחייב שלא יינקטו הליכים פליליים כנגד הפונה בנוהל גילוי מרצון ובכפוף לתנאים שפורסמו.

חילופי מידע ברחבי העולם

בשנים האחרונות ישנם חילופי מידע רבים בקרב מדינות ברחבי העולם, תופעה אשר תלך ותגבר בעתיד. כבר כיום ישראל חתומה על הסכמים להעברת מידע עם מדינות רבות, וישראל מיישמת תקן דיווח בינלאומי שפותח על ידי ארגון OECD על מנת לאסוף מידע אודות חשבונות פיננסיים לצורך קיום חילופי מידע למטרות אכיפת מס בין מדינות, וכך ייאסף מידע פיננסי אודות תושבים ע"י מוסדות פיננסיים, ויועבר לרשות מדינת התושבות של בעל החשבון באופן אוטומטי מדי שנה.

אז, מה זה אומר ? – בנקים בחו"ל המחזיקים בחשבונות בנק עם כספים של תושבי ישראל, מעבירים וימשיכו להעביר למדינת ישראל מידע על תושבי ישראל המחזיקים בחשבון בנק בחו"ל. ברגע שלמדינת ישראל יגיע המידע, המדינה תבדוק האם הישראלי מדווח. במידה ולא, יינקטו הליכים פליליים בהתאם.

מאחר ובמקודם או במאוחר המידע יתגלה למדינת ישראל, החליטה רשות המיסים לאפשר לישראלים לדווח באופן אקטיבי, זאת בכדי להגיע להסדרים מקלים, בכפוף לנסיבות. המסלולים בנוהל גילוי מרצון במסגרת הקריטריונים בנוהל גילוי מרצון נכללו אפשרות להגשת בקשה גלויה, אפשרות להגשת בקשה אנונימית כמפורט בנוהל, וכן הגשה במסלול מקוצר במקרים בהם ההון שלא דווח אינו עולה על 2 מיליון ש"ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על חצי מיליון ש"ח. אדם יוכל לגלות את נכסיו ולשלם מס בגין הכנסותיו שלו דווחו, בתנאי שיעמוד בתנאים שקבעה רשות המיסים, בין היתר פנייה בתום לב, בכנות, וכל עוד במועד הפנייה לא בוצעה בדיקה או חקירה של רשות המיסים לאותו אדם, ותנאים נוספים המפורטים בנוהל.

 

 

פירמת אנג'ל גרופ, הוקמה לפני למעלה מ 35 שנה, למשרדינו סניפים בתל אביב, ירושלים ונצרת. אנחנו חברים בפירמה בינלאומית ANTEA של משרדי רו"ח ומומחה מס במעל 50 מדינות בעולם.

ניסיון רב השנים מאפשר לנו לתת מענה מקצועי, ללקוחות בכל הארץ, הנתקלים בסוגיות גילוי מרצון בכל העולם.

לפרטים נוספים, ניתן ליצור קשר באופן דיסקרטי: יניב אנג'ל:   yaniv@auren.co.il        /           03-5614126