ביקורת מערכות מידע ואבטחת מידע

 

מערך טכנולוגיית המידע הנו מרכיב מרכזי בתפעול ובניהול התקין של כל חברה או ישות עסקית, זאת מאחר ובעולם המודרני והגלובאלי איסוף ושימור מידע הפך להיות גורם בעל השפעה מכרעת על היציבות והקיימות העסקית. כמות המידע, איכותו וזמינותו תופסים מקום חשוב במערך הניהולי והעסקי ויש צורך להחזיק במערכות איכותיות שיספקו וישמרו על המידע הרלוונטי, האמין והעדכני ביותר.

המשרד מתמחה בביקורת מערכות מידע ואנשי הצוות הנם בעלי הכשרה מטעם האיגוד לביקורת ואבטחת מערכות מידע (ISACA)  ומספק שירות הכולל בחינת הבקרות הפנימיות של מערכות המידע, סקר והערכת סיכונים, בחינת דיוק, שלמות ואמינות המערכות, אפקטיביות ויעילות תהליכי עבודה, דיווח ותחזוקת המערכות בהתאם לדרישות הרגולציה.