יוצאים לרילוקיישן? – החל משנת 2016 אתם חייבים בהגשת דוח שנתי.

0

"אני עוזב את ישראל ולא חייב פה כלום…"
מדי יום אנחנו שומעים את המשפט הנפוץ הזה בפיהם של ישראלים שיוצאים לרילוקיישן.
תיקון חוק בפקודת מס הכנסה הופך משפט זה לריק מתוכן, לא נכון, ואף כזה שיכול לגרום לכם לעבירות מס מהותיות.

ישראלים רבים יוצאים לרילוקיישן בחו"ל דרך מקום העבודה או באופן עצמאי. כפועל יוצא נוטים אותם אנשים לחשוב כי עקב עזיבתם את מדינת ישראל, הם לא צריכים להגיש דוח שנתי וכפועל יוצא לא להצהיר על הכנסתם בחו"ל ולשלם מס בגין הכנסה זו.

לאחרונה, נכנס תיקון בפקודת מס הכנסה, הקובע כי החל מדוחות שנתיים של 2016, כל ישראלי שעוזב את ישראל לרילוקיישן, מחויב בהגשת דוח שנתי, החל משנת 2016 ואילך.

במסגרת הדוח השנתי יתכן ואותו אדם יצטרך גם לדווח ולשלם מס בגין הכנסותיו בחו"ל או יתכן ורק יצטרך לדווח כי עזב את הארץ. הדבר תלוי בסטטוס האישי ובמעמדו של אותו אדם כתושב ישראל לפי הגדרת החוק ל"תושב ישראל".

כל אדם, שיוצא לרילוקיישן ולא יגיש דוח שנתי החל משנת 2016 ואילך, עובר על החוק.

אם כן, מיהו "תושב ישראל" ? הגדת תושבות נידונה בפקודת מס הכנסה ובאמנות בינלאומיות עליהן חתומה מדינת ישראל. במסגרת מבחן התושבות של אדם יש לבחון מכלול של כמה וכמה מבחנים, כגון מבחן כמותי במסגרתו נבדקת כמות ימי השהייה של אותו אדם בישראל בשנים האחרונות, ובנוסף למבחן הכמותי ישנו מכלול של מבחנים איכותיים כמו מבחן בית הקבע, מבחן האינטרסים החיוניים והכלכליים, מבחן המשפחה וכדומה.
לכל אותם מבחנים כאמור לעיל יש הגדרה בפקודת מס הכנסה ובחוזרים מקצועיים של רשות המסים.
החוק קובע כי יש לבחון כל מבחן תושבות בפני עצמו, ואת כלל מבחני התושבות ביחד, ובהתאם לכך להחליט ולנקוט עמדה בדבר תושבות האדם.
כאמור לעיל, הגדרת האדם כתושב ישראל או לא, משליך באופן ישיר על האופן בו יגיש את הדוח השנתי.

כאמור, חשוב לשים לב – בין אם האדם תושב ישראל או לא, הוא עדיין חייב בהגשת דוח שנתי החל משנת 2016 ואילך. לעיתים יצטרך גם לדווח ולשלם מס על הכנסותיו בחו"ל ולעיתים לא, כל מקרה לגופו.

בנוסף לאמור לעיל לעניין מס הכנסה, יש לבחון את סוגית מעמדכם מול המוסד לביטוח לאומי, בכדי לא ליצור חובות מול המוסד לביטוח לאומי אשר יובילו לאובדן זכויות ביטוח, תשלום מס וקנסות רבים.

עקב ריבוי האפשרויות, ריבוי המקרים, והפסיקה העניפה בנושא רילוקיישן, מומלץ להתייעץ מראש עם מומחה מסים בנושא.

צוות מומחי המסים שלנו זמינים עבורכם לפתרו סוגיות בנושא רילוקיישן, וחבות הגשת דוחות שנתיים בישראל כפועל יוצא.