מזומן על הזמן

חקיקה חדשה שנועדה להפחתת שימוש במזומן כאמצעי תשלום עיקרי.

 

 

השימוש  המוגבר באמצעי התשלום מזומן סומן כמקור עיקרי להעלמת מס והלבנת הון על-ידי המדינה, על כן בשנת 2013 הוקמה ועדה שתדון בנושא ותגבש חוק שנועד לתת מענה הולם ברמה המדינית בנושא. הועדה, "ועדת לוקר", הגישה המלצה להצעת חוק כבר בשנת 2014, אשר הביא לניסוח "חוק צמצום השימוש במזומן" החוק עבר בקריאה ראשונה ושנייה בכנסת וצפוי להיכנס לתוקפו החל מינואר הקרוב, 1.1.2019.

החוק קובע תקנות שנועדות לצמצם את השימוש במזומנים וכן בצ'קים פתוחים ומוסבים ומנגד, הגברת השימוש באמצעי תשלום אלקטרוניים.

קצת סדר לקראת כניסתו לתוקף של החוק, שממש נמצאת מעבר לפינה. החוק חל על פרטיים ועסקים גם יחד ועל כן חשוב להבין את החוק לאשורו.


מה אומר החוק?

בעקבות המלצת ועדת לוקר שהוקמה במטרה להיאבק בשוק השחור, פשעים כלכליים והלבנת הון. גובש חוק, אשר עבר במהלך 2018 בכנסת ברוב קולות.

החוק עצמו נועד להגביל עסקאות הנעשות במזומן ועל-ידי כך להגביר את השליטה על הכספים המעבירים ידיים במערכות השונות ובכך להגדיל את נתח הרווחים בקופת המדינה, הבא לידי ביטוי במיסים.

ההגבלות חלות באופן גורף על כל אדם. קיימות הבחנות נקודתיות על: עוסק, אדם שאינו עוסק, תייר וכן רו"ח ועו"ד בעת מתן "שירות עסקי" ללקוח.

ההגבלה הכוללת של החוק מציבה תקרה של עד 11,000 ₪ סכום מקסימלי לעוסק (בעל עסק) ועד סכום של 50,000 ₪ למי שאינו עוסק (אדם פרטי). סכומים אלו מתייחסים הן לקבלה והן לתשלום.

עו"ד ו/או רו"ח המקבל תשלום עבור "שירות עסקי" מוגבל לקבלת סכום המזומן בדומה לסכומים הקבועים. עוסק עד 11,000 ₪, אדם פרטי עד לסכום של 50,000 ₪.

בעסקאות העולות על סכומים אלו ניתן לשלם עד 10% מערך העסקה במזומן ולא לפי הערך המקסימלי לעסקת מזומן. לפי הנמוך מבין השניים.

ההחרגות לתיירים הן כמפורט, במקרה של קבלת עוסק, בעסקה של עד 55,000 ₪ ועוד החרגות נוספות.

ההגבלה על שימוש בצ'קים אף מחמירה יותר ועוסק מנוע מלתת ולקבל כל סכום שהוא בצ'קים מוסבים ובצ'קים פתוחים. אדם פרטי יוכל לשלם ולקבל צ'קים בסכום של עד 5,000 ₪, כאשר התשלום הוא לאדם פרטי אחר (תרומה, מתנה, הלוואה, שכר עבודה או עסקה).

בכל מצב של שימוש בצ'קים על פרטי המקבל והמשלם להופיע במלואם וכן ציון סכום התשלום.

מה המשמעויות?

חלות הגבלות הן על עוסקים והן על פרטיים בעסקאות במזומן ובצ'קים פתוחים ומוסבים.

החוק יכנס לתוקפו בשתי פעימות:

הראשונה: מזומנים, תיכנס לתוקפה ב- 1.1.2019

השנייה: צ'קים פתוחים ומוסבים, תיכנס לתוקפה ב 1.7.2019

מה ההשלכות?

הענישה לעוברים על החוק הינה מחמירה הן במישור הפלילי (מאסר בפועל) והן במישור האזרחי- באמצעות היטלי קנסות.

במישור הפלילי:

במקרה בו יוכחו כוונות פליליות, דהיינו האדם, עוסק או אדם פרטי, פעל ביודעין ובמטרה להתחמק מתשלום מס כמחויב בחוק, אותו אדם צפוי לעד שלוש שנות מאסר.

במישור האזרחי:

קיימות מדרגות ענישה מוסדרות והן נוגעות למקבל ולמשלם גם יחד.

המדרגות ההיטלים דומות ויוטלו הן על הצד המקבל והן על הצד המשלם:

עסקאות של עד 25,000 ₪, שיעור הקנס המוטל יעמוד על 15%.

עסקאות של 25,000-50,000 ₪, שיעור הקנס המוטל יעמוד על 20%.

עסקאות של מעל 50,000 ₪, שיעור הקנס המוטל יעמוד על 30%.

שיעורי הקנסות יחושבו מסכום המזומן ששולם בפועל בעסקה.

סך הקנסות הכולל יכול להגיע לעד 90% מסכום העסקה באופן מצטבר,

הפרה חוזרת של מקבל התשלום עשויה להגדיל את שיעור הקנס המוטל עד 60%.

לאן ממשיכים מפה?

התוכנית היא לאחר תקופת ההסתגלות והשלמת שנה ממועד החקיקה לעדכן את הסכומים ולהפחיתם.

כלומר, בהנחה ושנתו הראשונה של החוק תעבור ללא תקלות מיוחדות המגמה היא להשריש את החוק ולבסס מגמה של צמצום שימוש במזומן הן ברמה העסקית והן ברמה הפרטית, כדרך למניעת העלמת מס.

התייעצות והבנת מבנה העסק והמגבלות החלות עליכם כבעלי עסקים ופרטיים עשויה להיות קריטית עבורכם.

צוות המומחים שלנו עומד לרשותכם לייעץ ולענות על כל שאלה, על מנת לעזור לכם להתנהל נכון יותר ולהימנע מההשלכות הפוטנציאליות הכבדות.

לחוזר מס הכנסה בנושא- לחץ כאן

 

 

לפרטים נוספים ניתן ליצור איתנו קשר במחלקת המיסוי, 03-5333883.

מאמר זה הופיע בניוזלטר שלנו: ברוכים הבאים לאוריין ישראל, שהתפרסם בחודש 1/3/19

להצטרפות וקבל הניוזלטר של אוריין ישראל- לחץ כאן