מחזיקים במניות בחברה זרה ? – מס הכנסה מתקרב !

'

מאת: יניב אנג'ל, מומחה במיסים

 רשות המיסים ממשיכה להדק את טבעת הדיווח וחבות המס על חברות זרות המוחזקות על ידי תושבי ישראל ומפרסמת חוזרים נוספים בנושא.

 

רשות המיסים פרסמה לפני כמה ימים את חוזר מס הכנסה 6/2016 בנושא מיסוי בעל שליטה בחברה נשלטת זרה. חוזר זה מצטרף לחוזר מס הכנסה 5/2016 בנושא חברת משלח יד זרה אשר פורסם בסוף חודש אוקטובר 2016.
החוזרים עוסקים בין היתר בהגדרות חברות אלו, אופן הדיווח והמיסוי.

כזכור, בהתאם לשיטת המס הפרסונלית הקיימת בישראל, תושב ישראל חייב בדיווח ותשלום מס בישראל על הכנסותיו בארץ ובעולם. אחד מתכנוני המס הנפוצים בעולם הוא יצירת התאגדות משפטית ועסקית היוצרת ישות נפרדת מבעל המניות.

תכנון מס שכזה הופך לכדאי כאשר במדינה בה מאוגדת החברה ניתן לשמור את רווחי החברה בתוך החברה ללא תשלום מס או עם תשלום מס נמוך. במדינות אלו, כל עוד לא חולק דיבידנד, בעל המניות לא חייב במס.

דרך נפוצה אחת היא מתן שירות או עיסוק במשלח יד במדינה זרה, באמצעות רישום והקמת חברה שהיא ישות משפטית נפרדת מהבעלים. בדרך זאת ניתן בחלק מהמקרים ובחלק מהמדינות להפריד את חובת המס של הבעלים מהחברה.

למקרה לעיל, הוראות החוק לגבי חברת משלח יד זרה (חמי"ז) נועדו לאלץ בעל מניות ישראלי המחזיק בחברה זרה (שעיקר הכנסתה היא ממשלח יד או עיסוק כפי שהוגדר בחוק), לשלם מס בישראל על רווח לא מחולק של החברה הזרה שבשליטתו. בעצם מדובר על תשלום מס על "הכנסה רעיונית" שנוצרה לבעל המניות הישראלית, כאילו החברה חילקה דיבידנד על החלק שלו ברווח.

דרך נפוצה נוספת היא הקמת חברה נשלטת זרה (חנ"ז) הנועדה להסטה מלאכותית של הכנסות פאסיביות שהופקו במדינה זרה, אל חבר בני אדם תושב חוץ, על מנת לשמור את רווחי החברה בתוך החברה הזרה תוך דחיית אירוע מס בישראל רק בעת חלוקת דיבידנד בפועל או מימוש המניות המוחזקות בחברה הזרה.

הוראות החוק לעניין חנ"ז נועדו לאלץ את בעל המניה הישראלי המחזיק בחברה זרה שעיקר הכנסתה פאסיבית, לשלם מס בישראל על רווחים לא מחולקים של החברה הזרה אשר בשליטתו, במיסוי זהה למצב בו החברה חילקה הדיבידנד בפועל, ולכן אנו רואים כי גם במקרה זה ישנו מיסוי על "הכנסה רעיונית".

כמו כן, חשוב לזכור את טופס 150 "הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין" . טופס זה הוא נספח לדוח השנתי ובמסגרתו בין היתר, יש לדווח האם חבר בני אדם תושב חוץ עונה להגדרת חמי"ז או חנ"ז. הטופס האמור הוא טופס דיווח אשר יש להגיש, בין אם ישנה חבות או מס, ובין אם לא.

במידה ובעל מניות מחזיק במניות חברה זרה, אנו ממליצים לבוא ולהתייעץ בנושאים האמורים לעיל.

 אם אתם בספק או באי בהירות לגבי הסוגיות שהעלנו לעיל, אנו ממליצים לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי בתחום המיסים, ולא להסתמך על תחושות, מחשבות, מה שחברים ספרו לכם ואף לא על מאמר זה. צוות מומחי המיסים של חברתנו הינו בעל ניסיון רב בתחום, ובימים אלו מייצג מספר גדול של חברות ועסקים הנדרשים לטיפול מיסויי בסוגיות אלו.

אנו מעניקים ייעוץ נקודתי ומסייעים לרואי-החשבון ויועצי המס למצוא פתרון או לצמצם חשיפה חוקית מול רשות המיסים, בעזרת חוות דעת או ייעוץ.

אל תהססו, וצרו קשר על מנת לתכנן את המהלך העסקי או הפרטי בצורה מיטבית מול רשויות המס בישראל ובעולם: tlv.office@auren.co.il

 

קישור לחוזר מס הכנסה 6/2016:

https://taxes.gov.il/IncomeTax/documents/hozrim/hoz06-2016acc.pdf

קישור לחוזר מס הכנסה 5/2016:

https://taxes.gov.il/IncomeTax/documents/hozrim/hoz05-2016.pdf