חוקי עידוד

המדינה מעניקה הטבות מס ותמריצים שונים על מנת לעודד השקעות ופעילויות כלכליות שונות בהתאם לצרכים המשתנים מעת לעת.

החוק המרכזי בנושא הטבות הוא החוק לעידוד השקעות הון, אשר מכוחו ניתן לקבל מענקי מדינה, הטבות מס ופחת מואץ לתאגידים הפועלים בענפים שונים, כדלהלן:

ענפי התעשייה וההי-טק – חברות הפועלות בענפי התעשייה המסורתית, חברות תוכנה, אפליקציות ואינטרנט, חברות המפתחות טכנולוגיות, ביוטכנולוגיה, אלקטרוניקה, אנרגיה מתחדשת, קבלני משנה ועוד.

ענף המלונאות – בתי מלון, מלונות בוטיק, אכסניות, בתי הארחה ואטרקציות תיירותיות.

נדל'ן להשכרה למגורים – בנייני דירות להשכרה למגורים.

ההטבות העיקריות שמעניק החוק לעידוד השקעות הון הן הטבות מס בדרך של שיעורי מס מופחתים (כגון מס חברות ומס על דיבידנד המחולק לבעלי המניות) ופחת מואץ על נכסים.

בנוסף לחוק לעידוד השקעות הון קיימים תמריצי מיסוי בחוקי מס נוספים ובהם חוק האנג'לים. חוק האנג'לים מעניק הטבות מס להשקעות של יחידים במניות של חברות מו"פ בשלבים הראשונים של פעילותן. השקעות בחברות עתירות ידע ישראליות המצויות בשלב הראשוני של פעילות המחקר והפיתוח (שלב ה- Seed) נושאות סיכון גבוה מאוד למשקיע ובמקרים רבים אף יורדות לטמיון. חברות כאמור, אשר מהוות חלק משמעותי מהתעשייה הישראלית, נתקלות בקשיים בגיוס משקיעים, ובשנים האחרונות ניכרת מגמת ירידה בהשקעות בחברות אלה. במטרה להגדיל את מקורות המימון לחברות צעירות כאמור בדרך של הגדלת היקף ההשקעות בהן, עלה הצורך לתמרץ משקיעים פוטנציאליים לבחור בחברות אלה כאפיק השקעה באמצעות הוזלת עלות ההשקעה. בהתאם לזאת מעניק חוק האנג'לים ליחיד או לשותפות של יחידים ניכוי ממס בגין השקעותיהם במניות של חברת מטרה או חברה מתחילה.

לצורך קבלת ההטבות מומלץ להיערך מראש ולבחון את התאמת הפעילות להוראות החוק ולמדיניות הרשויות. לעיתים קרובות נדרשת החברה לבצע שינויים והתאמות בפעילותה העסקית לצורך התאמתה לקריטריונים המזכים בהטבות (כגון התקשרויות עם גורמים חיצוניים, מודל הכנסות, שינוי מבנה הפעילות, פעילות עם חברות קשורות וכיו"ב). כמו כן במקרים רבים הזכאות להטבות מותנית בקבלת החלטות מיסוי מרשות המיסים ("פרה-רולינג"), אישורים מהמדען הראשי ו/או מרשויות מדינה אחרות.

מומחי חברת AUREN בקיאים בכל ההיבטים הקשורים להטבות במס על פי חוקי העידוד השונים, מומחים בקבלת החלטות מיסוי ("פרה-רולינג") מרשות המיסים ובקבלת אישורי המדען הראשי בקשר למיצוי הזכויות כאמור. הראיה הרחבה של צוות טקספרט משלבת את כל תחומי המיסים ומבטיחה כי בכל שאלה או בעיה, יינתנו התשובות ודרכי הפעולה הנכונות ביותר.