מיסוי חברות

מס חברות מלווה את בעל העסק לאורך כל חיי החברה החל מתהליך הקמת החברה ובחירה של הישות המשפטית המתאימה, דרך הפעילות השוטפת ועד לסיום חיי החברה, בין אם מדובר בפירוק, מכירה או מיזוג של הישות המשפטית.

 

מיסוי בתהליך הקמת החברה

על מנת להקים עסק חדש, בין אם מדובר בסטארט אפ טכנולוגי, מקצוע חופשי או סניף של חברה קיימת, כדאי להגדיר את העסק ברשויות המס בצורה הנכונה ובהתאם לאסטרטגיה העסקית של המיזם. על מנת לבחור את הישות המתאימה יש לקחת בחשבון לא רק שיקולים משפטיים ושיווקיים, אלא גם מיסויים. צורת ההתאגדות תשפיע באופן ישיר על תזרים המזומנים, על בסיס הלקוחות ועל ההגנה המשפטית על הבעלים. בעל חברה או עסק בהתאם לאסטרטגיה העתידית והחזון של החברה ישקול האם לרשום את העסק כחברה, כעצמאי או כשותפות.

 

שיקולים ברישום העסק

 • שיווקי – עסק הפועל בסקטורים מסוימים כמו נדל"ן, למשל, כנראה יצליח למשוך יותר לקוחות בתור חברה ממוסדת ויציבה מאשר בעל עסק המוגדר כעצמאי. נותן שירותים עצמאי, כמו פסיכולוג, רופא שיניים או מורה פרטי יכול לשמש כעצמאי בעל זיקה אישית ללקוחות ולאותת כי הוא עצמו – בעל ניסיון וידע ייתן את השירות האישי והישיר ללא ביורוקרטיה או הליך מנהלי כזה או אחר.
 • משפטי – בעוד שחברה בע"מ נותנת הגנות משפטיות לבעל עסק, כלומר הפרדה בין פעילות של העסק לפעילות הפרטית של בעל החברה, עצמאי חשוף לטביעות משפטיות ופירעון חובות באופן אישי. במקרה של חדלות פירעון בעלים של החברה, בניגוד לעצמאי ייהנה ברוב המקרים מניתוק מוחלט מבחינה משפטית מחובות שנצברו לחברה ולא יהיה ניתן לתבוע אותם באופן אישי. ובכן, כאשר מדובר במיזם בעל סיכון גבוה יחסית, כדאי לשקול הקמת חברה.
 • מיסויי – בחירת הישות המתאימה בעת הקמת העסק משפיעה באופן ישיר על המס שתשלמו לרשויות המס בעת משיכת כספים בשני מסלולים העיקריים –מס חברות המשולם בהתנהלות השוטפת ומס על דיווידנד. בעלים של חברה שעובד בחברה יכול ליהנות גם ממסלול של קבלת משכורת כשכיר ולשלב בין שני המסלולים. אנו דואגים להגדיר מהי נקודת האיזון בין 2 האופציות בה תשלום המס על דיווידנד ומס הכנסה והמיסים העקיפים מתאזנים ויוצרים כדאיות לעבור בין המסלולים.

 

מיסוי חברות בהתנהלות שוטפת

 • בהתאם לאופי העסק נוודא ונשקול רישום והכרה בהוצאות מסוימות דרך החברה. חלק משמעותי מתכנון מס בריא בא לידי ביטוי בהנחיה שאנו מעניקים על מנת לוודא שרישום ההוצאה איננו רק בחלק הטכני אלא גם יבוצע בעזרת תיעוד שיאפשר עמידה בביקורת של רשויות המס.
 • ניהול החשבונות והפעילות הפיננסית בצורה מונחית בחברה, ייקח בחשבון שיקולי מיסוי ושיקולי חשבונאות בהתאם לאסטרטגית המיסוי שנקבע לטווח הקצר ולטווח הארוך בהתאם לתוכנית העסקית.
 • דיווחים שנתיים הכוללים דוחות חשבונאית מבוקרים, יושפעו מתכנון מס אסטרטגי, באופן הצגתם, ויביאו לידי ביטוי את שיקולי המס המידיים תוך תשומת לב לשיקולי מס אסטרטגים כראיה כוללת של חיי החברה.

 

מיסוי החברה במיזוג, מכירה שינוי מבנה או פירוק

 • במהלך חיי החברה יתכנו שינויים מתוכננים בהתאם לתוכנית העסקית, כגון מיזוג, שינוי מבנה או כניסת משקיע. וכן שינויים בלתי צפויים שיובילו לפירוק או רכישה בלתי צפויה. כל השינויים האלו טומנים בחובם חשיפות מיסוי מרובות שיש לבחון אותם כבר בשלבים מוקדמים של התהליכים השונים, על מנת לאפשר התאמה ואופטימיזציה של חיסכון המס.
 • תהליכי מיזוג בין חברות הינם תהליכים נפוצים ורגישים מאוד, אנו קשובים לצרכים של כל הצדדים הנוגעים לעסקה, על מנת למצוא את הפתרון האופטימלי העסקי והמיסוי.
 • בתהליכי מכירת חברות, לרוב אנו מסייעים לשני הצדדים להגיע למצב אופטימאלי שישרת את שני הצדדים. חלק משמעותי הנו סיוע לעורכי הדין במהלך המשא ומתן, על מנת לנסח את ההסכמים המשפטיים שיוצגו נכונה את הפתרון העסקי והמיסוי.
 • תהליכי פירוק או מכירה בהפסד, גם הם תהליכים עסקיים שיכולים להניב יתרון מס שניתן לנצל אותו בצורה חכמה. אנו נלווה ונסייע למצות את יתרון המס בצורה אופטימלית בהתבסס על העסקה והאפשרויות של הבעלים.
 • שינוי מבנה בהחזקת החברות או במבנה חברות הינו תהליך שנועד לתת ביטוי לשינוי תפיסה עסקית של החברות. השלכות המס בתהליכי שינוי מבנה הינם משמעותיים וקריטיים להצלחת התהליך, ואף עלולים לקבוע האם שינוי המבנה יתבצע. לעיתים התהליך אף מורכב יותר כאשר מדובר על שינויי מבנה בעסקאות רב לאומיות כאשר הבנת המיסוי הבינלאומי והשפעתו על החברות והבעלים הינו משמעותי. לצורך כך עומדים לרשותנו מומחי המיסוי של הרשת הבינלאומית שלנו על מנת לבנות פתרון מיסוי בינלאומי.