אופציות לעובדים

 

תוכניות תגמול מבוססת ניירות ערך צברו בשנים האחרונות תאוצה ומהוות מכשיר יעיל לתגמול עובדים ונותני שירות בדרך שאינה שכר עבודה, עמלה או בונוס.

קיימים מכשירי תגמול מבוססי ניירות ערך רבים כגון אופציות, אופציות פאנטום, מניות, ,RSU   ESPP ועוד.

מבחינת החברה היתרונות המרכזיים בשימוש במכשירים מבוססי ניירות ערך הינם היכולת לתגמל את העובד ללא צורך להוציא כסף נוסף מקופת המזומנים, רתימת העובדים להצלחת העסק וכן, היבטי מיסוי. העובד מצדו ממשיך לעבוד בחברה מתוך תחושת שייכות ועניין בהתפתחות והצלחת החברה ובצפייה ליהנות מעליית שווי החברה בעתיד בהנחה שתצליח.

בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה למעביד ניתנת האפשרות  לבצע הענקת אופציות לעובדים באחד מהמסלולים הבאים:

מסלול עם נאמן:

מסלול רווח הון (הוני) – במסלול זה האופציות יופקדו אצל נאמן אשר יחזיק בהן לאורך תקופת חסימה מינימלית של 24 חודשים. אירוע המס יהיה במוקדם מבין העברת המניה לעובד או מכירתה ע"י הנאמן. במסלול זה העובד ישלם 25% מס בלבד, אך ההוצאה לא תוכר למעביד והכל בכפוף לתנאים שבסעיף 102.

מסלול הכנסת עבודה – במסלול זה האופציות יופקדו אצל נאמן אשר יחזיק בהן לאורך תקופת חסימה מינימלית של 12 חודשים. אירוע המס יהיה במוקדם מבין העברת המניה לעובד או מכירתה ע"י הנאמן. במסלול זה העובד ישלם מס שולי (עד 50%) וההוצאה תוכר למעביד.

מסלול ללא נאמן  – במסלול זה האופציות אינן מופקדות אצל נאמן , אך העובד משלם מס שולי. במסלול זה היכולת לדחות את אירוע המס לעובד ולהתיר את ההוצאה לחברה הינה מוגבלת.

מומחי AUREN בקיאים בסוגיות אופציות מורכבות ומגוונות ומספקים שירותים הבאים:

 • יעוץ בנוגע לבניית תוכניות מבוססות ניירות ערך
 • יעוץ בנוגע לעיתוי המיסוי ושיעורי המס של עובדים, נותני שירותים ובעלי שליטה
 • ייצוג בפני רשויות המס בקבלת החלטות מקדמיות בסוגיות מגוונות ובין היתר:
  • שינוי מסלול
  • הפקדה בנאמנות
  • נאמן מפקח
  • Curve out
  • תמחור מחדש
  • הקצאות תלויות ביצוע
  • הקצאה במסלול 3(ט)
  • התאמת מחיר מימוש
  • מימוש נטו
  • ESPP
  • RSU
  • מכירה שלא מרצון
 • ליווי החברות בעת העסקה לרבות קבלת החלטות מקדמיות בנוגע לניכוי מס במקור למחזיקי אופציות/ מניות.

מומחי חברת AUREN בקיאים בכל היבטי מיסוי אופציות לעובדים. הראיה הרחבה של צוות AUREN משלבת את כל תחומי המיסים ומבטיחה כי בכל שאלה או בעיה תקבלו את התשובה ודרך הפעולה הנכונות ביותר לפי החוק.