מיסוי יחיד

מיסוי היחיד, שלא כמו מיסוי החברה, מורכב מהוראות רבות שכמעט כל כולן מיועדות להפחתת המס הראשוני שחושב. לכן, השליטה והבקיאות בכל הזכויות המגולמות במיסוי של היחיד, יכולות להוביל בסופו של דבר לחסכון משמעותי מאוד במס שישלם אותו יחיד, בין אם הוא שכיר ובין אם הוא עצמאי.

מדרגות המס– חישוב המס מתחיל לפני הכל בקביעת המס הנדרש מאותה הכנסה חייבת של היחיד. המדרגות מתחילות ב- 10% והולכות ומטפסות עד לשיעור של 48% (נכון לשנת 2015. המדרגות משתנות מעת לעת) ובהתאם אליהן אפשר לדעת מהו המס הבסיסי בו חייב אותו נישום. אולם, זהו לא המס לתשלום.

ניכויים וזיכויים– הטבות מס שונות ניתנות בשתי צורות. בדרך של ניכוי (שמקטין את ההכנסה החייבת לפני שבדקנו את המס בו היא חייבת) או זיכוי (שיורד מהמס הבסיסי אותו מצאנו בהתאם לטבלה עם מדרגות המס).

נקודות זיכוי– לכל נישום (למעט תושבי חוץ) מגיעות נקודות זיכוי בהתאם למצבו האישי והמשפחתי. כל נקודה מבטאת סכום זיכוי מסוים שיורד מסכום המס הבסיסי (נקודת זיכוי בשנת 2015 שווה לסך של 2,616 ₪). לכן, יש חשיבות עליונה לוודא שבכל מקום עבודה, או בהגשת הדו"ח השנתי למס-הכנסה, יופיעו כל הנתונים המשפיעים על גובה נקודות הזיכוי שיינתנו לנישום בחישוב המס.

בנוסף לכל הנ"ל ישנו עוד מגוון גדול של היבטי מיסוי שיכולים להשפיע מהותית על גובה המס המשולם כגון:

  • מיסוי פנסיוני וחסכון- אילו הטבות מס מקבלים בעת העברת תשלומים לאפיקי חסכון פנסיוניים ואחרים.
  • מיסוי בעת פרישה- איך לתכנן את קבלת כספי הפרישה, ובהמשך לכך את הקצבאות, כדי שיתאימו למצבו הצפוי של הנישום ויפחיתו את תשלומי המס ככל שניתן.
  • מיסוי הכנסות אחרות- באיזה מסלול כדאי לדווח על הכנסות מהשכרה (יש 3 מסלולים שונים), מיסוי הכנסות מריבית והשקעות, מיסוי מכירת נכסים ועוד.
  • מיסוי הכנסות מחו"ל- כמה מס חייבים? האם לוקחים בחשבון תשלום מס בחו"ל?

מומחי חברת AUREN בקיאים בכל ההיבטים הקשורים למיסוי של היחיד ולמיצוי הזכויות שלו לפי מכלול חוקי המס. הראיה הרחבה של צוות טקספרט משלבת את כל תחומי המיסים מבטיחה כי בכל שאלה או בעיה, יינתנו התשובות ודרכי הפעולה הנכונות ביותר.