היבטים פליליים במיסוי

חוקי המס מטילים אחריות בשני מישורים שמשתלבים זה בזה: המישור האזרחי והמישור הפלילי.

המישור האזרחי– ההליך שמטרתו לגבות את המס הנכון מהנישום. ראשיתו בהגשת דו"חות שנתיים והמשכו בסמכות של מס-הכנסה לבצע בדיקות וביקורות במשך מספר שנים עד אשר אותה שנה מתיישנת ונחסמת לטיפול.

המישור הפלילי– ברור מאליו שכאשר נישום מבצע פעולות שמטרתן להעלים הכנסות ולהימנע מתשלום מיסים חלה עליו אחריות פלילית. אולם, חשוב להבהיר כי העבירה הפלילית אינה מחייבת בהכרח כוונה וישנם מצבים בו ליקוי טכני של אי דיווח מטיל גם הוא אחריות פלילית. עבירות "טכניות" נפוצות אלה כוללות בד"כ: אי הגשת דו"ח שנתי, אי דיווח ו/או אי תשלום של דו"חות תקופתיים של מע"מ או ניכויים וכו'.

ההליך הפלילי מתחיל לרוב בחקירה תחת אזהרה של מי שעבר את העבירה ולעיתים גם חקירת עדים. בעבירות ספציפיות קלות יחסית, רשות המיסים יכולה להטיל כבר בהתחלה קנס מנהלי על ביצוע אותה עבירה, שזו מעין ברירת קנס שעצם תשלומה מהווה גם הודאה בעבירה  וגם נשיאה בסנקציה בעקבותיה.

הליך שהתחיל בחקירה יימשך בהכרח למסלול של כופר או כתב אישום. אם אותו חשוד יבקש להטיל עליו כופר תועבר בקשתו לוועדה מיוחדת שתחליט האם העבירה מתאימה למסלול זה (בד"כ עבירה ראשונה עם נסיבות לקולא). אם יאושר מסלול זה, הקנס שיוטל יעמוד בד"כ על כ- 50% מגובה המס שלא שולם במסגרת העבירה, ועם תשלומו יסתיים ההליך הפלילי.

בהגשת כתב אישום על ידי יחידת התביעות או פרקליטות המדינה (תלוי בסוג וחומרת העבירה) עובר כל הטיפול לבית המשפט (בד"כ לביהמ"ש השלום) שם ידון התיק ואם ימצא אותו נישום אשם בעבירות שיוחסו לו, יוטלו עליו העונשים הקבועים בחוק (מאסר וקנס).

כאשר מתרחשת "הסתבכות" שיש לה משמעויות פליליות חשוב מאוד לזכור:

  1. ההליך הפלילי נובע לרוב מליקוי במישור האזרחי. לכן, חשוב לטפל סימולטנית בשני המישורים. במצב, ייצוג טוב חייב לכלול אנשי מקצוע מתחום המיסים שמכירים את מכלול ההיבטים שקשורים לעניין.
  2. לא נחקרים לפני קבלת הסבר על הזכויות שיש לנחקר הנאשם בעבירה פלילית. אם החקירה מתרחשת במפתיע, בהחלט ניתן לדרוש להתייעץ עם עו"ד לפני שמתחילים לענות על שאלות.
  3. ובכלל, מרגע התחלת ההליך הפלילי, ולאור היותו קשור בהליך האזרחי, ניתן לבצע פעולות רבות שיקטינו את הנזק שעלול להיגרם מהמצב שנוצר. גם זאת כמובן, יכול לתת רק איש מקצוע מתאים מתחום המיסים.

מומחי חברת AUREN בקיאים בהיבטים האזרחיים והפליליים של תחום המיסים. הראיה הרחבה של צוות AUREN משלבת את כל תחומי המיסים מבטיחה כי בכל שאלה או בעיה, יינתנו התשובות ודרכי הפעולה הנכונות ביותר.