חוק מע"מ

חוק מס ערך מוסף מטיל מס על צריכה של האזרחים. ככל שאדם ירכוש יותר מוצרים ושירותים, כך גביית המע"מ במדינה תעלה. זהו המס העקיף העיקרי במנגנון גבית המיסים. למרות שלכאורה מדובר בחוק פשוט יותר מחוקי מס אחרים כגון מס הכנסה ומס שבח, סכומי המס בו הם מהגבוהים ביותר. במקרים רבים בעלי עסקים רגילים להתייחס למע"מ כמשהו קשיח שאין דרך להפחיתו, ופשוט משלמים לרשויות המס את מה שמתחייב מהדיווח החודשי (או הדו-חודשי) כשה-15 לחודש מגיע.

על מנת להביא את הישות המשפטית החייבת במס לחבות מס אופטימלית יש לקחת בחשבון היבטים רבים. הסוגיות העולות בנושא המע"מ לעתים חד משמעיות, ולעיתים ניתנות לפרשנות שבכדי שתהיה לטובת הנישום, מחייבת בקיאות בנושא המע"מ וחשיבה מחוץ לקופסא. שאלות שעולות בהקשר זה: מה נחשבת עסקה החייבת במע"מ? האם קיימים פטורים? מהו מועד התשלום? מה די ההוצאות הקשורות לעסקה? אחוז המע"מ (כיום 17%) הינו שיעור משמעותי מתזרים המזומנים של העסק ויכול לעתים להפוך לבדו את התזרים מחיובי לשלילי. חשוב לקחת בחשבון את נושא המע"מ עוד בשלב התכנון הכלכלי של העסק מכיוון שלתשלומי המע"מ משמעות עצומה על עתידו הפיננסי של העסק.

מומחי טקספרטס יוכלו לסייע לכם בסוגיות מע"מ, לתכנן עסקאות באופן נכון ולכתוב חוות דעת בנושאים הקשורים לתחום זה כגון:

 • מע"מ במכר מקרקעין וקומבינציה
 • מע"מ בפעילות חברות זרות בישראל
 • מע"מ במסחר בינלאומי – יבוא ויצוא
 • מע"מ במסחר בינלאומי – השכרת ציוד ונכסים
 • מע"מ במסחר בינלאומי – נותני שירותים
 • מע"מ בעולם הווירטואלי
 • פרה-רולינג למע"מ
 • מע"מ על פיצוי שהתקבל
 • פטורים ומע"מ בשיעור אפס

מומחי חברת AUREN בקיאים בכל היבטי מע"מ. הראיה הרחבה של חברי צוות המומחים, משלבת את כל תחומי המיסים ולכן מבטיחה כי בכל שאלה או בעיה, יינתנו התשובות ודרכי הפעולה הנכונות ביותר.

 

 • מע"מ במכר מקרקעין וקומבינציה

 

עסקאות קומבינציה לרוב כדאיות יותר מבחינה כלכלית ומיסויית מאשר מכירת קרקע תמורת מזומנים. זו הסיבה שכיום רוב עסקאות הנדל"ן הן מסוג קומבינציה ודורשות טיפול מיסויי ייחודי. החוק היבש קובע כי כל עסקת טובין או שירות בישראל לישראלים מחויבת במע"מ, כמו גם מכירת קרקע. אולם, הקבלן, אשר לא מחזיק בקרקע לצורך הפקת הכנסה שוטפת אלא לצורך מכירתה לאחר השבחה על ידי בנייה יהיה רשאי לנכות את המע"מ. בעסקאות קומבינציה הקבלן מעניק שירותי בניה לבעל הקרקע ולכן כן חייב במע"מ. לעתים ניתן לדחות את תשלום המע"מ וזאת בהתאם למקרה ספציפי.

 

 

 • מע"מ בפעילות חברות זרות בישראל

 

חברה זרה אשר מגיעה לישראל מחויבת לפי החוק להירשם ברשויות המס כמוסד קבע או כנציגות פיסקאלית. להקמת ישות עסקית בישראל על ידי חברה תושבת חוץ יש השלכות על חבות המס גם בישראל וגם בחו"ל. על מנת לקבוע את סוג הישות יש לקחת בחשבון סוגיות רבות, למשל: מי הוא הקונה ומה המיקום שלו מבחינה גאוגרפית, האם השימוש במוצר או ביצוע העסקה יהיה בישראל או בחו"ל ועוד.

 

 • מע"מ במסחר בינלאומי – יבוא ויצוא

 

חברות ישראליות להן פעילות עסקית בינלאומית כמו עסקאות רכש, עסקאות יצוא, יבוא של שירות וטובין/סחורה, כדאי לבחון בדקדקנות את נושא חבות במע"מ מחדש. על מנת להימנע מתשלומי יתר לרשויות המס ולאחר מכן לדאוג להחזרים, כדאי לבחון כל מקרה לגופו.

שאלות נפוצות בתחום: האם יש חיוב מע"מ במכירת טובין לחו"ל? במקרה זה נבחן ונתכנן את מהות העסקה בהתאם למצב העסקי והאינטרס של הלקוח, והיכן למעשה העסקה התבצעה: בישראל או בחו"ל?

בסוגיות של יבוא טובין עולות שאלות של קיזוז מע"מ וסוגיות של מכסים, שירותי יבוא ושירותי עמילות מכס.

 

 • מע"מ במסחר בינלאומי – השכרת ציוד ונכסים

 

לעסקים ישראלים שמבצעים השכרה של ציוד מחו"ל לישראל או מחו"ל לחו"ל, מומלץ להתייעץ ולבנות תכנון מראש של נושא המע"מ והמכסים על מנת לנסות ולפטור, במקרים שניתן לפי החוק, מתשלום מיסים מיותרים על ידי שימוש בתהליכי קרנה נכונים (Carnet de Passages).

 

 • מע"מ במסחר בינלאומי – נותני שירותים

 

חיוב עסקאות במע"מ של מתן שירותים, פותח מקום לבדיקה ויעוץ לגבי חבות העסקה: האם מתן השירות נעשה בישראל או בחו"ל, מה היקף השירות, על בסיס מה נעשה החיוב, האם לפי היקף העבודה האם לפי שעות. סוגיות אלו ועוד מחייבות תכנון מוקדם לגבי מועד הדיווח וחובת הדיווח.

סוגיה נוספת לדוגמא נוגעת להעסקת עובדים זרים בישראל. האם המעסיק ישראלי או זר? האם בגין התשלום עבור השירותים שלהם יש חבות במע"מ? תשובה לשאלות אלה מחייבת בדיקות רבות כגון: תקופת מתן השירות, הגדרת סוג השירות: האם זה ייעוץ, שירותים הנדסיים, או שירותי מחשוב וכו',

 

 • מע"מ בעולם הווירטואלי

 

עסקאות וירטואליות הינן נושא חם בכלכלה העולמית וסוגיה המעסיקה לא מעט יועצי מס, עורכי דין, כלכלנים ורואי חשבון. עסקאות מכר באינטרנט משלבות מבחינה מיסויית סוגיות לא רק מסחר בינלאומי אלא גם מסחר וירטואלי. נדרשת חשיבה יצירתית בתחום המיסוי, הגיון חשבונאי ובקיאות בחוק המקומי והבינ"ל על מנת לסווג את העסקה כהלכה. בעולם של עננים ושרתים, יש קושי לקבוע מי הצדדים לעסקה, היכן נמצאים המוכר והקונה, מהי העסקה – האם טובין או שירות? מהו השימוש במוצר או בסחורה, ואפילו הרכב ומבנה השירות. כך למשל, יתכנן מצב שעל אתרי אינטרנט שונים תחול חובת דיווח ותשלום מיסים שונה בהתאם לתחום עיסוקם. אין דין מכירת קופונים כדין השקעות בניירות ערך. אין דין מכירת אפליקציות כדין השמת כוח אדם וכו', כל מקרה דורש את האבחון והפתרון המיוחדים לו. בשנים האחרונות פיתחנו ניסיון רב בבניית תכנוני מס מתאימים לכל מקרה פרטי, ואנו גם מטפלים ביישום שלהם מול שלטונות מע"מ.

 

 • פרה-רולינג למע"מ

 

במקרים רבים כדאי לקבל אישור מראש משלטונות מע"מ בנוגע לסיווג העסקה ולגבי תכנון המס והפתרון המיסויי בטרם ביצוע עסקה. על מנת לסווג את העסקה בצורה נכונה יש לפנות לרשויות המס מראש ולהתחיל לקדם רולינג מובנה וברור. התהליך אומנם מורכב ודורש זמן הכנה ותהליך של עבודה מול שלטונות מע"מ, אולם דרך זו תיתן לבעל העסק ראש שקט ותימנע טעויות של חיוב יתר על ידי רשויות המס.

 

 • מע"מ על פיצוי שהתקבל

 

פיצויים שהתקבלו אינם נחשבים כעסקה ולכן לא חייבים במע"מ, האומנם?

במקרה שנפסקו פיצויים בשל עוגמת נפש, שאינם מקור הכנסה או שלא באו להחליף הכנסה חייבת במע"מ, הפיצוי לא יחשב ככל הנראה כחייב במס. אולם, בהרבה מקרים פיצויים נפסקים בגין הכנסה או רווחים שנפגעו ואז בית המשפט פסק כי המפצה חייב בגין הפיצוי מע"מ, גם בגין הכנסה אשר לא התממשה.

בכל מקרה, ההתייחסות לפיצויים והחבות במע"מ לעתים מעוררת מחלוקת בין אנשי מקצוע אשר בקיאים בחוק ובתקנות, וניתנת לפרשנות לכאן ולכאן. ולכן, במקרה של סוגיה בנושא הפיצויים ומע"מ חובה להתייעץ עם אנשי מקצוע על מנת לשפר את תזרים המזומנים של העסק ולהימנע מתשלום מס מעבר לנדרש ולמתחייב בחוק.

 

 • פטורים ומע"מ בשיעור אפס

 

לכאורה נראה כי מע"מ בשיעור אפס ואי חבות במע"מ זהים, וזאת כיוון שבשני המקרים המוכר לא ישלם מע"מ לרשויות המס. אבל חשוב להבין את ההבדל המהותי ביניהם: במקרה של אי חבות במע"מ (כמו למשל, במקרה של עוסק פטור) לא יוכל העוסק לקבל החזר של מע"מ תשומות ששילם על ההוצאות שהוציא. לעומת זאת, במקרה של חבות במע"מ אפס, יוכל בעל העוסק לבצע קיזוז כאמור, ולהחזיר לכיסו את מע"מ התשומות. דוגמא: על עסקים אשר ממוקמים בעיר הדרומית אילת, חל מע"מ בשיעור אפס, אך יש להם אפשרות לקזז מע"מ תשומות, שמשמעותו לקבל סכומי מע"מ אלה חזרה.

במכירת טובין ומכירת שירותים לחו"ל קיימים מקרים בהם חל על העסקאות מע"מ אפס, ויש מצבים בהם העסקאות פטורות לחלוטין ממע"מ ולכן יש צורך לבחון כל מקרה לגופו. אם יש לכם סוגיות בנושא מע"מ אפס או פטור ממע"מ, רצוי להתייעץ עם המומחים שלנו ולהגיע לתכנון מס מיטבי עבור העסק שלכם.

מומחי חברת AUREN בקיאים בכל היבטי מע"מ. הראיה הרחבה של צוות AUREN משלבת את כל תחומי המיסים ומבטיחה כי בכל שאלה או בעיה, יינתנו התשובות ודרכי הפעולה הנכונות ביותר.