תשלום המס, ניכוי במקור וניכויים

מקבל הכנסה חייבת במס, מעביר לרוב את המס הנדרש ממנו בשתי צורות: בתשלום ישיר שלו או בדרך של ניכוי במקור באמצעות תיק הניכויים של המשלם.

תשלום ישיר– מקבל ההכנסה משלם בעצמו את תשלומי המיסים שלו לרשויות. המקרה הנפוץ הוא עצמאי שדרך התיקים שנפתחו לו במע"מ ובמס-הכנסה הוא מעביר את תשלום המס הנדרש ממנו. חישוב המס הוא תמיד שנתי ונעשה לאחר שאותו יחיד מגיש את הדו"ח השנתי שלו. בכדי שלא ישלם את כל המס השנתי פעם אחת בשנה, ישלם אותו יחיד מקדמות מס לאורך השנה ולאחר הגשת הדו"ח וביצוע חישוב המס הסופי והמדויק, יכול שתיווצר לו יתרה מסוימת לזכותו או לחובתו.

ניכוי במקור– זהו שם כולל לתשלום מס באמצעות הגורם שמשלם את ההכנסה. אותו גורם מעביר למקבל את ההכנסה לאחר ניכוי במקור של תשלום המס הנדרש בנסיבות אותו תשלום. המצב הנפוץ ביותר לניכוי במקור הוא תשלום שכר לעובד שכיר. העובד מקבל את התשלום "נטו" לאחר הפחתת המיסים השונים, אותם מעביר המעסיק לרשויות בשמו ועבורו.

ניכויים– ענף ייחודי בתחום המיסים שמרכז את כל המצבים בהם גורם שמשלם לאחר הכנסה, חייב לפי החוק לנכות מהתשלום מס במקור ובכך הוא הופך לצינור להעברת אותם כספי מיסים שלא שייכים לו, והוא משמש הלכה למעשה כזרוע של רשות המיסים. לשם העברת אותם ניכויים פותח אותו משלם תיק נוסף ומיוחד במס הכנסה (תיק ניכויים) דרכו הוא מעביר את הדיווחים והתשלומים שגבה עבור המדינה כמנכה. אומנם, נראה שמדובר בהליך טכני בלבד לכאורה, אולם מדובר בעולם שלם הכולל הוראות ודרכי פעולה שלרוב לא מקבלים את ההתייחסות הנכונה. די אם נזכיר שמכיוון שמדובר בגביית כספי מיסים עבור המדינה, אי העברתם כהלכה מהווה מבחינת המדינה גניבה שמטילה אחריות פלילית אישית על המנכה (בדומה להעברת מע"מ) ולכן הרגישות והזהירות שצריכות להתלוות לנושא.

מומחי חברת AUREN בקיאים בכל הליכי תשלומי המס השונים וכן בהוראות המיוחדות הנוגעות לניכויים במקור בכלל ולניהול תיקי ניכויים בפרט. הראיה הרחבה של צוות טקספרט משלבת את כל תחומי המיסים מבטיחה כי בכל שאלה או בעיה, יינתנו התשובות ודרכי הפעולה הנכונות ביותר.