איך מחזירים חברה הביתה

להחזיר חברה הביתה בלי לשלם מס הכנסה, לאחרונה פרסמה רשות המיסים החלטת מיסוי בתחום שינוי מבנה חברות, המדגימה את האפשרות לבצע שינוי מבנה של חברות ללא מס.

 

 

לאחרונה פרסמה רשות המיסים החלטת מיסוי בתחום שינוי מבנה חברות, העוסקת בחברה זרה של בעל מניות ישראלית שרוצה להעביר את הבעלות שלו מבעלות של חברה זרה לבעלות של חברה ישראלית. בסלנג המקצועי מדובר על שינוי מבנה לפי סעיפי 104 לפקודת מס הכנסה.

אתר AUREN - סקיצה של דמויות על לוח שקוף

 

"פטור ממס" בשינוי מבנה חברות

באופן עקרוני כאשר בעל מניות או קבוצת בעלי מניות רוצים לבצע שינוי של מבנה האחזקות בקבוצת חברות שבבעלותם, החוק קובע כי כל שינוי מבנה הוא בעצם עסקה במניות שחייבת בדיווח ובתשלום מס על-ידי בעלי המניות.

בפקודת מס הכנסה ישנה קבוצת סעיפי חוק המכונה בסלנג סעיפי 104 (בפועל אלו סעיפים 103-105 לפקודת מס הכנסה), שמטרתם לעזור לאזרח לעשות שינוי במבנה האחזקות בנכסים שלו מבלי להידרש לשלם מס באותו רגע.

הרי שינוי מבנה האחזקות לא ייצר לבעל המניות כסף מזומן שבעזרתו הוא יכול לשלם מס מאחר והוא לא מכר את האחזקות שלו לגורם חיצוני, אלא עשה פעולה פנימית עם עצמו.

לצורך כך נחקקו קבוצת הסעיפים הזאת, המאפשרת תחת הגדרות ותנאים מסוימים לייצר תכנון מס שבעזרתו נדחה את תשלום המס באותה עסקת שינוי מבנה, עד למועד שבו באמת ימכור בעל המניות את האחזקות שלו לגורם חיצוני ויקבל תשלום עבורם.

דחייה זאת תיאורטית יכולה להימשך לנצח, במידה ובעל המניות לא מוכר את אחזקותיו לעולם ולכן מכונה בקרב בעלי עסקים "כפטור ממס" בשינוי מבנה.

 

מבנה החלטת המיסוי

בכל החלטת מיסוי, מס ההכנסה קובע תנאים שמחייבים את החברה. מאחר והחלטת המיסוי ניתנת לרוב לפני ביצוע העסקה "פרה-רולינג", הרי שלא ניתן לבחון את המצב העסקי בפועל ולוודא שאכן התרחשה.

על כן, מס הכנסה קובע מגבלות והתחייבויות שעל החברה לעמוד בהן על-מנת שהחלטת המיסוי תתקיים.

במועד מאוחר יותר כשהפעילות העסקית מתקיימת או במהלכה או בסיומה, רשויות המס יכולות לבצע ביקורת על החברה. אז יבדקו האם אכן החברה קיימה את התנאים להם היא התחייבה.

במידה וכן, אז ההסכמות לגבי המיסוי ייושמו וישולם מס או יינתן פטור בהתאם להחלטת המיסוי.

במידה והתנאים לא מתקיימים, קרי החברה חרגה מהתנאים והקריטריונים שנקבעו, הרי רשויות המס יהיו רשאים לקבוע מס לפי שיקול דעתם, מצב שברוב המקרים גורר דיון בין הצדדים לצורך הגעה להבנות חדשות או לשומת מס חדשה.

 

העקרונות העיקריים לקבלת הפטור:

בהחלטת המיסוי מספר 3629/19 נקבעו העקרונות הבאים:

עקרונות אלו ברובם הם עקרונות קבועים הנדרשים ברוב החלטות המיסוי מסוג זה לגבי שינוי מבנה חברות.

  • שינוי בעל אופי עסקי כלכלי: שינוי המבנה נועד לתכלית עסקית וכלכלית, ולא למטרת הימנעות או הפחתת מס בלתי נאותה.
  • אי-שינוי בעלי המניות: בעלי המניות המקוריים (בעלי המניות המחזיקים בראש קבוצת החברות – "הנהנים הסופיים") בקבוצת החברות נשארו אותם בעלי המניות גם לאחר שינוי המבנה.
  • לא התקבלה תמורה מהעסקה: לא ניתנה ולא תינתן לחברה המעבירה או לבעלי הזכויות בחברה או לצדדים קשורים אליהם, תמורה כלשהי, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בכסף ולא בשווי כסף.
  • חברה חדשה: החברה אליה יועבר שינוי המבנה הינה חברה חדשה.
  • קיום תנאי סעיף 104: יתקיימו כל התנאים הקבועים בסעיף 104 לפי תקנות מס הכנסה (רשימת תנאים ודרישות לפי הסעיף המתאים ספציפית).

אתר AUERN תרשים

להרחבה ראה – החלטת מיסוי מספר 91/3263, פקודת מס הכנסהשינויי מבנה. הנושא: העברת מניות מחברה זרה לחברה תושבת ישראל.

 

 

לפרטים נוספים ניתן ליצור איתנו קשר במחלקת המיסוי, 03-5333883.

מאמר זה הופיע בניוזלטר שלנו: התנהלות עסקית נבונה, שהתפרסם בחודש 1/8/19

להצטרפות וקבלת הניוזלטר של אוריין ישראל – לחץ כאן