הטבות מס בהפקת חשמל פרטי

רשות המיסים מעודדת יחידים וועדי בית באמצעות מתן הטבות והקלות במס משמעותיות בייצור אנרגיה מתחדשת ובכך מעלה ומעודדת את השימוש באנרגיה מתחדשת.

 

 

מדינת ישראל מתקדמת עם העולם ובאמצעות הטבות מס משמעותיות, מעודדת שימוש באנרגיות מתחדשות במשק החשמל.

על כן כחלק מתוכנית ממשלתית רחבת היקף שהתקבלה בהחלטות ממשלה בשנים האחרונות מפרסמת בימים אלו רשות המיסים הוראה המתייחסת ומסבירה חוק שחוקק כבר בשנת 2016.

 

אתר AUREN - כפות ידים אוחזות בארובות ובטחנה חשמל של רוח

 

מהי אנרגיה מתחדשת?

משרד התשתיות בישראל משקיע בשנים האחרונות מיליוני שקלים לטובת מחקרים בתחום.

מדינת ישראל ביחד עם רשות המיסים מעוניינות לעודד ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת וכנגזרת מכך מוענקות הטבות מס בהחלטת המדינה ליצרני אנרגיה מתחדשת. הטבות אלו נועדו כדי לעודד יצרנים אלו להשתתף בפרויקטים נוספים בארץ בתחומים של אנרגיה סולארית, מגדלים סולאריים וטורבינות רוח (הנפוצות בעיקר באירופה).

בהתאם להוראות אנרגיה מתחדשת מוגדרת כאנרגיה שניתן לייצר באמצעותה חשמל. אנרגיה זו מופקת באמצעות מתקנים פוטו-וולטאים המפיקים חשמל באמצעות קרני השמש, או טורבינת רוח המפיקה חשמל באמצעות הרוח.

 

מהן הטבות המס המוענקות?

ההטבות נעות בין תשלום מס מופחת של כ-10% ועד לזכאות לפטור מלא ממס.

הטבות מס אלו נגזרות מסך ההכנסה שהופקה מהמתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת וזאת בהתאם לגובה הכנסה וכמפורט בחוק.

לצד הטבות המס ניתנות הקלות מסוימות, הקלות אלו באות לידי ביטוי ב:

  • הגשת דוחות שנתיים מהכנסות אלו
  • רישום כעוסק פטור או מורשה לעניין חוק מע"מ

 

חשוב להדגיש: יש לדווח לרשות  המיסים על בחירת מסלול הטבות המס שנבחרה, זאת מבעוד מועד ובטרם הופקה הכנסה.

הצהרה זאת מתבצעת בהגשת טופס ייעודי של רשות המיסים.

ניתן לשנות ולעבור בין מסלולי המס, אך גם פה יש צורך בהודעה מוקדמת על-מנת להשלים את התהליך.

 

מי זכאי להטבות?

יצרן החשמל חייב להיות צרכן ביתי, נציגות ועד בית משותף, או אדם שמשכיר מקרקעין.

הטבות המס שנקבעו מיועדות בעיקרן לקהל שנמנה על אחת מהקבוצות הבאות: יחידים, ועדי בתים וכן אלו אשר משכירים מקרקעין אשר עליו הותקן מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת.

יצרן החשמל הנמנה על קבוצות אלו, חייב למכור את החשמל לבעל רישיון ספק שרות חיוני כפי שמוגדר בחוק משק החשמל (לצורך העניין חברת חשמל בישראל, או מספר מועט נוסף של חברות שעונות להגדרה זו).

נוסף על כך, המתקן להפקת חשמל חייב להיות מחובר לרשת חשמל ומחובר לבית המגורים עליו מותקן המתקן.

 

אז איך מתחילים?

על-מנת להיות זכאים להטבות המס המוזכרות מעלה יש לעמוד בקריטריונים הנדרשים וזאת בהתאם להוראות החוק.

מומלץ ואף רצוי לתאם ולתכנן מראש את התהליך ולהיעזר בליווי רואה החשבון שלכם. התהליך צריך לכלול גיבוש של אסטרטגיה כוללת של כלל הפעילות המתוכננת בתחום האנרגיה המתחדשת וחייב לכלול התייחסות להיקף ההכנסות הצפוי ובהתאמה את אופן הדיווח והתשלום לרשויות המס בעבור הכנסה זאת.

 

לפרטים נוספים ניתן ליצור איתנו קשר במחלקת המיסוי, 03-5333883.

מאמר זה הופיע בניוזלטר שלנו: תפיסה עסקית מקיפה, שהתפרסם בחודש 1/9/19

להצטרפות וקבלת הניוזלטר של אוריין ישראל – לחץ כאן