מסלול ירוק לשינוי מבנה ומיזוג חברות

בתאריך 19/12/2017 פרסמה רשות המסים מפרסמת "מסלול ירוק" חדש לקבלת החלטת מיסוי מקדמית (פרה רולינג, לעניין מיזוג חברת בת עם ולתוך חברת אם, ומיזוג חברות אחיות בהתאם לסעיף 103 לפקודת מס הכנסה.

מסלול ירוק להחלטת מיסוי הינו הליך מקוצר המתייחס לבקשות לרשות המיסים, במקרים ובנושאים החוזרים על עצמם, ואשר המורכבות שבהם מאפשרת החלטת מיסוי מהירה על סמך הצהרות המבקש. המוצגים בפני רשות המיסים,

בכדי לייעל ולקצר תהליכים, לכל מסלול יש טופס בקשה בו מתוארות העובדות ותנאי המקרה, אשר בהתקיימם, יוכל המבקש להחיל על עצמו את הסדר המס המתואר בטופס. הבקשה מועברת לחטיבה המקצועית של רשות המיסים, מחלקת שינוי מבנה, אשר תחליט תוך זמן קצר על עמדתה בבקשה.

       

מסלולים אלו מצטרפים לבקשות לשינוי מבנה נוספות, במסלול ירוק, לקבלת החלטת מיסוי מקדמית (פרה רולינג), בעניין עסקאות לרכישת מניות בחברה פרטית ע"י חברה ציבורית, תושבת ישראל או תושבת מדינה זרה, תמורת מניות או תמורת מניות ומזומן.

במסגרת "המסלול הירוק" החדש, פרסמה הרשות שני טפסים, כמפורט להלן:

  1. טופס 980: בקשה לפי סעיף 103ט לפקודה לאישור מראש מאת המנהל, למיזוג חברה בת עם ולתוך חברת אם.
  2. טופס 981: בקשה לפי סעיף 103ט לפקודה לאישור מראש מאת המנהל, למיזוג חברות אחיות, בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה.

טפסים אלו מצטרפים לבקשות קודמות במסלול ירוק על גבי טופס 914, טופס 915 כמפורט לעיל.

לפרטים נוספים בנושא מיזוג שינוי מבנה חברות, אנא צרו עימנו קשר.