ניהול המשאב האנושי כתנאי להצלחה עסקית

חשיבה כלכלית ממוקדת מטרה כחלק מרכזי בתפקידו של מנהל משאבי אנוש.     לפני שנים ספורות מחלקת משאבי אנוש נתפסה כמחלקה שמטרתה גיוס עובדים וגיבוש תנאי העסקתם. לאור השינויים המהירים שאנו עדים להם היום הפכה המחלקה לגוף אשר לוקח חלק קריטי ומשמעותי בהתפתחותו העסקית של העסק. שינוי זה מביא בעקבותיו הגדרה אחרת לתפקידו של מנהל ...